• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sociale leer, die de katholieke Kerk voorhoudt en verkondigt, zal altijd actueel blijven.
Het hoofdbeginsel van deze leer is, dat de individuele mens noodzakelijk de grondslag, de oorzaak en het doel is van alle sociale instellingen, in zover hij namelijk een sociaal wezen is en verheven tot de bovennatuurlijke orde.
Uitgaande van dit grondbeginsel, dat de heilige waardigheid van de menselijke persoon bevestigt en verdedigt, heeft de Kerk, vooral in de laatste eeuw, met medewerking van priesters en bekwame leken, een duidelijke sociale leer opgebouwd omtrent de onderlinge betrekkingen van de mensen, volgens algemene normen, die beantwoord en aan de aard van de dingen en de verschillende aspecten van de menselijke samenleving, en aan het karakter van de moderne tijd. Daarom kunnen deze normen door iedereen worden aanvaard.
Meer dan ooit moet deze leer tegenwoordig gekend, bestudeerd en toegepast worden in een vorm en een omvang als de veranderende situatie van tijd of plaats dit toelaat of vereist. Dit is een moeilijke, maar eervolle taak. En hiervoor vragen wij de medewerking van al onze broeders en zonen en van alle goedwillende mensen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam