• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gezien het feit, dat sommige landen overvloed hebben aan consumptiegoederen en vooral aan landbouwproducten, terwijl in andere landen massa's mensen honger en gebrek lijden, eisen de rechtvaardigheid en de menselijkheid, dat die meer welvarende landen de noodlijdende landen te hulp komen. Daarom is het vernietigen of verkwisten van de noodzakelijke levensmiddelen een vergrijp tegen de rechtvaardigheid en de menselijkheid.
Wij weten heel goed, dat waar overproductie bestaat, vooral van landbouwproducten, dit nadelig kan zijn voor bepaalde categorieën van burgers. Maar hierdoor zijn landen met een grotere welvaart niet ontslagen van de plicht om hulp te bieden aan de behoeftige en armere landen, waar deze in dringende nood verkeren. Men moet bovendien alles in het werk stellen om de nadelige gevolgen van overproductie zoveel mogelijk te reduceren en de last ervan evenredig over alle burgers te verdelen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam