• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij willen er hier op wijzen, dat er in veel naties een grote wanverhouding bestaat tussen de hoeveelheid bouwland en het aantal inwoners. Sommige naties hebben een geringe bevolking, maar overvloed aan land; andere daarentegen een grote bevolking, maar gebrek aan bouwland.
Verder zijn er naties, die over veel vruchtbaar bouwland beschikken, maar waar de boerenbevolking met zulke primitieve en verouderde landbouwmaterialen werkt, dat de hoeveelheid landbouwproducten niet voldoende is voor de primaire levensbehoeften van de bevolking. In andere staten daarentegen is de landbouw zó sterk gemoderniseerd, dat er overproductie heerst tot nadeel van de nationale economie.
Zoals duidelijk is, vraagt zowel de menselijke solidariteit als de christelijke broederliefde, dat de volken elkaar een daadwerkelijke en veelzijdige hulp bieden, die moet voeren tot een gemakkelijker uitwisseling van goederen, kapitaal en mankracht, en tot een vermindering van de onderlinge tegenstellingen. Daarover zullen wij verderop uitvoerig handelen.
Wij willen hier echter onze hoge waardering uitspreken voor de organisatie van de Verenigde Naties voor voedselvoorziening en landbouw (F.A.0.). Deze organisatie stelt zich tot doel, de goede verstandhouding tussen de naties te bevorderen, de landbouw te moderniseren in ontwikkelingslanden en de volken, die gebrek hebben aan levensmiddelen, te helpen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam