• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Niemand kan in het algemeen vaststellen, welke de beste structuur is van de landbouwonderneming, gezien het feit, dat op dit gebied te grote verschillen heersen binnen éénzelfde staat, en meer nog tussen de verschillende landen van de wereld. Maar, als men een menselijke en vooral een christelijke opvatting heeft van de waardigheid van mens en gezin, dan stelt men zich als ideaal een landbouwbedrijf en vooral een gezinsbedrijf, dat het beeld vertoont van een mensengemeenschap, waarin de onderlinge betrekkingen en de inrichting van het bedrijf beantwoorden aan de normen van de rechtvaardigheid en aan de christelijke geest; en dan zal men er met alle middelen naar streven, dat een dergelijke structuur van het landbouwbedrijf, naargelang van de verschillende omstandigheden, ook werkelijkheid wordt.
Het gezinsbedrijf zal echter dan alleen solide en duurzaam zijn, als het voldoende oplevert voor een menswaardig bestaan van het gezin. Hiervoor wordt vereist, dat de boeren een degelijke vakopleiding krijgen, op de hoogte blijven van de nieuwe uitvindingen en technische hulp ontvangen van specialisten. Ook moeten de boeren landbouwcorporaties in het leven roepen, zich professioneel organiseren en actief optreden in het openbare leven door zitting te hebben in de bestuurslichamen en deel te nemen aan de politiek.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam