• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gelet op de bijzondere aard van de landbouwproducten, moet hiervoor een systeem van prijsbeheersing worden ingesteld volgens de door de economisten ontwikkelde methoden. Al is het zeer gewenst, dat dit gebeurt door de betrokkenen zelf volgens goed gekozen normen, toch mag de overheid zich hier niet afzijdig houden.
Men mag daarbij niet vergeten, dat in de prijs van de landbouwproducten meestal meer het loon ligt voor de arbeid van de boeren dan een vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal.
Terecht zegt daarom onze voorganger Pius XI z.g. in zijn Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
, dat voor het algemeen welzijn "een zeer belangrijke factor is een juiste verhouding tussen de lonen onderling". Maar hij voegt eraan toe: "en daarmee hangt weer nauw samen een juiste verhouding tussen de prijzen, waartegen de producten van de verschillende bedrijven, als landbouwbedrijf, industri6le bedrijven enz. verkocht worden". Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 75
Omdat de landbouwproducten aan de eerste levensbehoeften voldoen, moet de prijs ervan zó zijn, dat iedereen in staat is, ze te kopen. Dan is het echter blijkbaar onrechtvaardig, als heel een maatschappelijke categorie, namelijk die van de boeren, in economisch en sociaal opzicht wordt gedwongen tot een inferieur levenspeil, zodat ze zich minder datgene kan verschaffen, wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dit is lijnrecht in strijd met het algemeen welzijn.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam