• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het zal bovendien nodig zijn, twee vormen van verzekeringen in het leven te roepen: één voor de landbouwproducten en één voor de boeren zelf en hun gezinnen. En gezien het feit, dat het hoofdelijk inkomen van de boer in het algemeen lager ligt dan dat van de arbeider in de industrie en in de dienstverleningsbedrijven, daarom schijnt het niet geheel overeenkomstig de sociale rechtvaardigheid en de billijkheid, voor de boeren systemen van verzekering of sociale zekerheid in te stellen, die slechter zijn dan die voor de andere categorieën. Want de verzekeringen en voorzieningen, die algemeen gelden, mogen geen grote verschillen vertonen, ongeacht de economische sector, waarin de burgers werkzaam zijn of hun levensonderhoud vinden.
De systemen van sociale verzekering en sociale zekerheid kunnen krachtig bijdragen tot een rechtvaardige en billijke verdeling van heel het nationaal inkomen, en zo kan men ze beschouwen als een middel om de tegenstellingen tussen de maatschappelijke klassen te verminderen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam