• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien moet de economische ontwikkeling van de staten zich geleidelijk voltrekken met behoud van het evenwicht tussen de verschillende economische sectoren. Men dient er namelijk voor te zorgen, dat op het gebied van de landbouw, met betrekking tot de productietechniek, de selectie van de cultures en de inrichting van het bedrijf, de nieuwere methoden worden ingevoerd, die de economie in haar geheel toelaat of vereist; verder, dat dit alles zo veel mogelijk gebeurt in dezelfde verhouding als in de industrie en in de verschillende diensten.
Zo zal de landbouw een grotere hoeveelheid industriële goederen aantrekken en een doelmatiger inrichting vragen van de dienstverlening. Op zijn beurt zal de landbouw aan de industries aan de dienstverlenende sector en aan heel de gemeenschap producten leveren, die in kwaliteit en kwantiteit beter voldoen aan de eisen van de consumptie. En zo zal de landbouw bijdragen tot een grotere koopkracht van het geld, wat een van de fundamentele elementen is van een goed geordende ontwikkeling van heel de economie.
Dit alles zal o.a. de volgende voordelen opleveren: dat men gemakkelijker het komen en gaan kan controleren van de arbeidskrachten van het platteland, die vrij komen door de geleidelijke modernisering van de landbouw; verder dat men hun een vakopleiding kan geven, waardoor zij ook tewerk gesteld kunnen worden op andere arbeidsterreinen en dat zij de economische hulp, de ontwikkeling en de geestelijke steun ontvangen voor een doeltreffender inschakeling in hun nieuw sociaal milieu.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam