• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om met de landbouw te beginnen: allereerst merken wij op, dat de landbouwbevolking absoluut genomen niet schijnt teruggelopen. Toch valt het niet te ontkennen, dat er een sterke trek plaats heeft van de bevolking van het platteland naar grotere centra of naar de steden. En omdat dit verschijnsel zich in bijna alle landen voordoet, en soms massale afmetingen aanneemt, schept dit problemen voor het leven en de waardigheid van de burgers, problemen, die moeilijk zijn op te lossen.
Iedereen weet, dat met de ontwikkeling en de uitbouw van de economie de plattelandsbevolking afneemt, terwijl het aantal arbeidskrachten in de industrie en in de sector van de dienstverlening toeneemt. Welnu, wij zijn van mening, dat het wegtrekken uit de landbouw naar andere sectoren van productie dikwijls zijn oorzaak vindt in de economische ontwikkeling zelf, maar vaker nog in talrijke andere factoren, zoals het verlangen om een te eng milieu te ontvluchten, dat geen vooruitzichten biedt op een gemakkelijker leven; de zucht naar nieuwigheden en avontuur, waardoor de hedendaagse mens zo sterk beheerst wordt; de begeerte om snel fortuin te maken; de dorst naar een vrijer leven met het comfort, dat grotere centra en steden bieden. Maar een van de oorzaken van het wegtrekken van de plattelandsbevolking is zeker ook, dat de landbouw bijna overal onderkomen is, zowel wat betreft de productiviteit van de arbeid als wat de levensstandaard van de landbouwbevolking aangaat.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam