• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook nu nog, zoveel jaren na het verschijnen van die prachtige encycliek, is haar invloed duidelijk merkbaar. Merkbaar in de documenten van de pausen, die Leo XIII zijn opgevolgd en die, als zij handelen over economische en sociale kwesties, altijd teruggrijpen op de encycliek van Leo XIII, ofwel om deze te verklaren en toe te lichten, ofwel om de actie van de katholieken te stimuleren; merkbaar ook in de wetgeving en organisatie van vele staten. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat de weloverwogen beginselen, de praktische richtlijnen en de vaderlijke aansporingen van deze grootse Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van onze voorganger ook nu nog hun volle waarde behouden, en dat men daarin nieuwe nuttige gezichtspunten kan vinden de huidige betekenis en omvang van de sociale kwestie scherp te zien en de juiste initiatieven op dit gebied te nemen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam