• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ongetwijfeld heeft de toenemende socialisering talrijke voordelen en groot nut. Want hierdoor kunnen veel rechten van de menselijke persoon worden verwezenlijkt, speciaal de sociaaleconomische rechten, vooral met betrekking tot het noodzakelijk levensonderhoud, de gezondheidszorg, een bredere elementaire ontwikkeling, een degelijker vakopleiding, huisvesting, arbeid, een behoorlijke vrije tijd en passende ontspanning. Bovendien zijn de mensen door de betere organisatie van de moderne uitvindingen op het gebied van de communicatiemiddelen - pers, film, radio en televisie - overal ter wereld in staat, op grote afstand het internationaal gebeuren als van nabij te volgen.
Maar de talrijker wordende vormen van genoemde organisaties hebben tevens tot gevolg, dat in vele sectoren van het maatschappelijk leven de onderlinge betrekkingen meer en meer worden omschreven en vastgelegd door allerlei wetten en bepalingen. Dit brengt mee, dat de vrijheid van handelen van de individuen wordt ingeperkt. Er worden middelen gebruikt, methoden gevolgd en omstandigheden geschapen, die het voor het individu moeilijk maken, zelfstandig te denken, onafhankelijk van invloeden van buiten, spontaan iets te ondernemen, naar behoren zijn rechten uit te oefenen en aan zijn plichten te voldoen, zijn persoonlijke gaven te ontplooien en tot ontwikkeling te brengen. Zullen dus de mensen door de steeds toenemende socialisering meer en meer afstompen en onzelfstandig worden? Volstrekt niet.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam