• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omtrent het gezin zegt de Paus, dat de privaateigendom van stoffelijke goederen zeer veel bijdraagt tot behoud en bevordering van het gezinsleven; want "hij verzekert aan de huisvader de gezonde vrijheid, die hij nodig heeft om de hem door God opgelegde plichten te vervullen met betrekking tot het stoffelijk, geestelijk en godsdienstig welzijn van het gezin." Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 23 Dit geeft aan het gezin ook het recht tot emigratie, en daarom spoort onze voorganger de staten, die emigranten uitzenden of opnemen, aan, "alles uit de weg te ruimen, wat het ontstaan en de ontplooiing van een waarachtig vertrouwen tussen deze staten zou kunnen verhinderen of belemmeren." Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 26 Als beide partijen dit in acht nemen, dan komen hieruit voor de betreffende landen noodzakelijk grote voordelen voort tot bloei en vooruitgang van welvaart en cultuur.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam