• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Al heeft dus de Kerk tot eerste taak, de mensen tot heiligheid te brengen en hen deelachtig te maken aan de hemelse goederen, toch is zij ook bezorgd voor de noden van hun dagelijks bestaan; en dit niet alleen met het oog op hun noodzakelijk levensonderhoud, maar ook wat betreft hun grotere welvaart op allerlei gebied en in verschillende omstandigheden.

Door dit alles brengt de Kerk de leer van haar Stichter Christus in praktijk. Wanneer Christus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6) en elders "Ik ben het licht der wereld" (Joh. 8, 12), heeft Hij eerst en vooral het eeuwig heil van de mensen op het oog. Maar wanneer Hij bij het zien van een hongerige menigte luide verzucht: "Ik heb medelijden met deze mensen" (Mc. 8, 2), dan blijkt hieruit, dat ook de stoffelijke nood van het mensdom Hem ter harte gaat. En de goddelijke Verlosser toont dit niet alleen door woorden, maar ook door Zijn daden, want meermalen heeft Hij het wonder van de broodvermenigvuldiging verricht om de honger van de menigte te stillen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam