• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is juist volkomen in overeenstemming met Gods Voorzienigheid, dat de mens zich vervolmaakt en veredelt door middel van zijn dagelijkse arbeid, die bijna voor iedereen bestaat in een werken voor de behoeften van het aardse leven. In dit opzicht staat de Kerk in onze tijd voor een moeilijke taak. Zij moet een synthese tot stand brengen tussen de moderne vooruitgang en de normen van de menselijkheid en van het Evangelie. Onze tegenwoordige tijd zelf verwacht en vraagt zelfs dringend, dat de Kerk deze taak op zich neemt, niet alleen om zonder gevaar zijn verdere vooruitgang te kunnen verwezenlijken, maar ook om het reeds verworvene veilig te kunnen behouden. Hiervoor doet de Kerk, gelijk reeds gezegd, vooral een beroep op de leken, die daarom hun werk in aards milieu zó moeten verrichten, dat zij dit doen als een dienst aan anderen, in vereniging met God door Christus en tot grotere eer van God, zoals de apostel Paulus zegt: "Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods" (1 Kor. 10, 31), en elders,: "Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Heer." (Kol. 3, 17)

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam