• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij hebben reeds opgemerkt, dat de moderne mens zijn kennis van de wetten van de natuur ontzaglijk heeft verdiept en verbreed, instrumenten heeft uitgevonden om de krachten van de natuur te beheersen en reusachtige en wonderbare werken tot stand heeft gebracht en nog voortdurend tot stand brengt. Maar in zijn streven om de uitwendige wereld te beheersen en te transformeren loopt hij gevaar, zichzelf te verwaarlozen en zich geestelijk en lichamelijk uit te putten. Dit heeft reeds onze voorganger Pius XI z.g. met droefheid geconstateerd, en hij uit zich hierover aldus in de Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
: "En zodoende wordt de lichaamsarbeid, die door Gods Voorzienigheid ook na de erfzonde bestemd was tot een zegen voor ziel en lichaam, overal tot een werktuig van verderf: want terwijl de levenloze stof veredeld de fabriek verlaat, worden de mensen daar bedorven en verlaagd." Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 135

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam