• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij het vervullen van deze nobele taak moeten zij niet alleen professioneel deskundig zijn en hun activiteit ontplooien volgens de meest geƫigende methodes, maar zich bij hun handelen ook laten leiden door de sociale leer en de richtlijnen van de Kerk, op wier wijsheid zij ten volle moeten vertrouwen en aan wie zij kinderlijk moeten gehoorzamen. Laten zij er goed aan denken, dat, als zij in het praktische leven zich niet houden aan de sociale beginselen en richtlijnen, die de Kerk heeft gegeven en die wij bekrachtigen, zij te kort schieten in hun plicht, daarbij dikwijls de rechten van anderen schenden en zelfs deze leer in diskrediet kunnen brengen, als zou ze wel goed zijn in zichzelf, maar zonder feitelijk nut voor het leven.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam