• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien behoort de staat ervoor te waken, dat de arbeidscontracten naar recht en billijkheid worden gesloten, en dat in het arbeidsmilieu de waardigheid van de menselijke persoon niet wordt aangetast, lichamelijk noch geestelijk. In dit opzicht geeft de encycliek van Leo XIII een uiteenzetting van de fundamentele beginselen van rechtvaardigheid en waarheid omtrent de menselijke samenleving, die zijn opgenomen in de respectieve wetgevingen van de moderne staten en die, gelijk onze voorganger Pius XI z.g. in zijn Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 28 verklaart, in hoge mate hebben bijgedragen tot de vorming en uitbouw van een nieuwe tak van de rechtswetenschap, die men het arbeidsrecht noemt.
Als de Kerk volkeren voor Christus wint, brengt dit voor hen vanzelf ook voordelen mee op sociaal-economisch gebied, zoals blijkt uit de ervaring van het verleden en het heden. Ieder christen immers voelt zich verplicht, naar vermogen bij te dragen tot de verbetering van het aardse levensmilieu, en met al zijn krachten er naar te streven, vooreerst, dat de menselijke waardigheid onaangetast blijft, en verder, dat alle hinderpalen voor het goede worden weggenomen en dat alles wordt bevorderd, wat stimuleert en voert tot een rechtschapen en deugdzaam leven.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam