• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"De Kerk van Jezus Christus", aldus onze voorganger Pius XII, "als trouwe bewaarster van goddelijke, van opvoedende kracht vervulde wijsheid, streeft volstrekt niet naar onderdrukking of kleinering van karakteristieke nationale eigenschappen, die ieder volk volkomen terecht als een heilig erfdeel met nauwgezette zorg en met fierheid tracht te bewaren. Haar doel immers is eenheid, gevormd en onderhouden door de bovennatuurlijke liefde, die allen daadwerkelijk moet bezielen; maar niet een algehele eenvormigheid, die louter uiterlijk is en daardoor de innerlijke krachten verzwakt. Alle maatregelen en richtlijnen, die dienen tot een verstandige ontplooiing en geordende ontwikkeling van aanleg en krachten, wier oorsprong ligt in de diepste schuilhoeken van ieder ras, worden door de Kerk begroet en met moederlijke wensen begeleid, als ze maar niet in strijd komen met de plichten, die door de gemeenschappelijke oorsprong van alle mensen en door hun gemeenschappelijke bestemming worden opgelegd." Paus Pius XII, Encycliek, Over de eenheid van de menselijke maatschappij, Summi Pontificatus (20 okt 1939), 38

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam