• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is ons bekend, hoezeer de mensen in de laatste jaren zich bewust zijn geworden van de plicht, de noodlijdende en economisch onderontwikkelde landen te helpen bij het snel op gang brengen van hun sociaal-economische ontwikkeling.
Wij constateren, dat tot dit doel Internationale en nationale lichamen en ook particuliere personen en groepen aan deze landen in steeds ruimere mate hun medewerking verlenen op het gebied van de productietechniek. Men geeft aan een groot aantal jongeren faciliteiten om aan de universiteiten van de meer ontwikkelde landen te studeren en daar een moderne technische en wetenschappelijke vorming te ontvangen. Bovendien geven Internationale bankinstellingen, afzonderlijke staten en particulieren aan de genoemde landen dikwijls financieel krediet, om zo diverse projecten ter hand te kunnen nemen. Over deze grootse initiatieven willen wij hier onze oprechte voldoening uitspreken. Het is te wensen, dat de rijkere staten in de toekomst aan de ontwikkelingslanden een steeds grotere steun zullen bieden op wetenschappelijk, technisch en economisch terrein.
Wij achten het onze plicht hieromtrent enkele opmerkingen te maken.
Het is een wijze daad, als de landen, die geen of weinig economische ontwikkeling hebben, zich spiegelen aan de ervaring van de rijkere landen.
Het is een kwestie van beleid en een dringende noodzaak, te zorgen voor een grotere en betere productie. Tevens is het noodzakelijk en een eis van de rechtvaardigheid, dat de geproduceerde goederen billijk worden verdeeld over de burgers van eenzelfde land. Daarom moet men er naar streven, dat de vooruitgang op economisch gebied gelijke tred houdt met die op sociaal gebied. En dit proces moet zich gelijktijdig voltrekken in de landbouw, de industrie en in de dienstverlenende sector.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam