• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is duidelijk, en de Kerk heeft er voortdurend met nadruk op gewezen, dat vooral de katholieken, als leden van het mystieke Lichaam van Christus, het zich tot plicht moeten rekenen de noodlijdenden en ongelukkigen te helpen. "Hieraan hebben wij de liefde leren kennen," aldus de apostel Johannes, "dat Gene Zijn leven voor ons heeft gegeven; ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders. Wie de goederen van deze wereld bezit en zijn broeder gebrek ziet lijden maar zijn hart voor hem sluit - hoe kan Gods liefde in hem blijven?" (1 Joh. 3, 16-17)
Daarom zien wij met voldoening, dat landen met een sterk ontwikkelde industrie hulp bieden aan minder bevoorrechte landen om hun de verbetering van hun situatie te vergemakkelijken.
Gezien het feit, dat sommige landen overvloed hebben aan consumptiegoederen en vooral aan landbouwproducten, terwijl in andere landen massa's mensen honger en gebrek lijden, eisen de rechtvaardigheid en de menselijkheid, dat die meer welvarende landen de noodlijdende landen te hulp komen. Daarom is het vernietigen of verkwisten van de noodzakelijke levensmiddelen een vergrijp tegen de rechtvaardigheid en de menselijkheid.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam