• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tussen de burgers van eenzelfde land bestaat niet zelden een voelbare sociaal-economische ongelijkheid, vooral vanwege het feit, dat zij leven en werken in zones met een verschillende graad van economische ontwikkeling. Waar dit het geval is, eisen de rechtvaardigheid en de billijkheid, dat de overheid streeft naar de opheffing of althans naar de vermindering van deze ongelijkheid. Tot dit doel moet zij er voor zorgen, dat in de economisch onderontwikkelde zones de essentiële publieke diensten worden ingericht volgens de eisen van tijd en plaats en in overeenstemming met het doorsnee-levenspeil van geheel de bevolking. Bovendien moet de overheid een geëigende economische politiek voeren, die zich bezig houdt met de werkgelegenheid, de trek van de bevolking, het arbeidsloon, het belasting- en kredietwezen, de investering van kapitaal, vooral in die industrieën, die weer andere bedrijven stimuleren. Dit alles moet gericht zijn op nuttige werkverschaffing, op het bevorderen van het ondernemersinitiatief en op het exploiteren van de plaatselijke hulpbronnen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam