• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In deze droevige tijd gaf Leo XIII in zijn encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
een sociale boodschap, gebaseerd op de eisen van de menselijke natuur en overeenkomstig de leer en de geest van het Evangelie; een boodschap, waarmee, gelijk dit gewoonlijk het geval is, niet iedereen instemde, maar waardoor toch heel de wereld werd gegrepen en die de hoogste bewondering afdwong. Het was weliswaar niet de eerste maal, dat de Apostolische Stoel zich met de stoffelijke belangen bezig hield en opkwam voor de noodlijdende klassen. Want onze voorganger Leo XIII z.g. had reeds door andere documenten de zo juist genoemde boodschap voorbereid. Maar voor het eerst wordt in deze encycliek een analyse en synthese gegeven van de beginselen en een samenhangende visie ontworpen op de toekomst; en zo mag men haar terecht beschouwen als een samenvatting van de katholieke leer op economisch en sociaal gebied.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam