• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar zij verkettert, vervloekt en veroordeelt iedere ketterij die het tegenovergestelde leert. En als eerste veroordeelt zij Ebion, Cerinthus, Marcion, Paulus van Samosate, Photinus en allen die op dezelfde wijze godslasteren, die niet de eenheid van de mensheid met het Woord in de persoon kunnen begrijpen en ontkennen dat Jezus Christus onze Heer ware God is, belijdend dat hij puur mens was, die door een grotere deelname aan de goddelijke genade, die hij door de verdienste van een heiliger leven had ontvangen, een goddelijk mens genoemd werd.

Ook verkettert zij Manichaeus met zijn volgelingen, die zich inbeeldend dat de Zoon van God niet een echt lichaam, maar een denkbeeldig had aangenomen, de waarheid van de mensheid in Christus geheel hebben weggenomen.

Eveneens Valentinus die verkondigde dat de Zoon van God volstrekt niets uit Maagdelijke Moeder had ontvangen, maar een hemels lichaam had aangenomen en zo door de schoot van de Maagd was heengegaan, zoals neerstromend water door een aquaduct gaat.

Ook Arius, die verkondigde dat het lichaam opgenomen uit de Maagd een geest miste, en de mening had dat de godheid op de plaats van de geest was geweest.

Ook Appolinaris, die wel begreep dat, als de het lichaam vormende geest wordt ontkend in Christus, op dezelfde plaats geen ware mensheid was geweest, veronderstelde slechts één zinnelijke ziel, maar de godheid van het Woord zou de plaats van de rationele geest innemen.

Ook verkettert zij Theodorus van Mopsuesta en Nestorius die zeiden dat de mensheid verenigd is met de Zoon van God door de genade en er daarom twee personen zijn in Christus, zoals ze belijden dat er twee naturen zijn, omdat zij niet konden begrijpen dat de eenheid van de mensheid met het Woord hypostatisch is en daarom ontkenden zij dat die de hypostase van het Woord aangenomen had. Want volgens deze godslastering is het Woord niet vlees geworden, maar het Woord woonde door genade in het vlees, dat betekent dat de Zoon van God niet mens is gemaakt, maar meer dat de Zoon van God woonde in de mens.

Ook verkettert, vervloekt en veroordeelt zij de archimandriet Eutyches, die hoewel hij begreep, dat volgens de godslastering van Nestorius de waarheid van de vleeswording werd uitgesloten en het daarom paste, dat zo de mensheid verenigd was met het Woord van God, dat er één en dezelfde persoon van de godheid en van de mensheid was, toch niet de eenheid van de persoon kon bevatten als er meerdere naturen zijn, want zo beweerde hij, zoals hij aannam dat er één persoon van de godheid en mensheid in Christus was, dat er één natuur was, menend dat er voor de eenheid een dualiteit van de naturen was geweest, maar dat die in één natuur was overgegaan bij de opname, terwijl hij dus met de grootste godslastering en goddeloosheid de opvatting toeliet dat of de mensheid in de godheid, of de godheid in de mensheid was overgegaan.

Ook verkettert, vervloekt en veroordeelt zij Macarius van Antiochië en alle gelijkgezinden, die, ook al denkt hij juist over de dualiteit van de naturen en de eenheid van persoon, zich toch verschrikkelijk vergist heeft aangaande de werkzaamheden van Christus door te zeggen dat in Christus één werkzaamheid en één wil was van beide naturen. De zeer heilige Roomse Kerk verkettert hen allen met hun ketterijen, bevestigend dat in Christus twee willen en twee werkzaamheden zijn.

Document

Naam: CANTATE DOMINO
11e Sessie - Over de eenheid met de Kopten en Ethiopiërs
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 4 februari 1442
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam