• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zeer heilige Roomse Kerk, gesticht door het woord van onze Heer en Redder, gelooft vast, belijdt en verkondigt dat er één ware almachtige God is, onveranderlijk en eeuwig, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één in wezen, drie in personen: de ongeboren Vader, de Zoon geboren uit de Vader, de Heilige Geest voortkomend uit de Vader en Zoon. De Vader is niet de Zoon of de Heilige Geest; de Zoon is niet de Vader of de Heilige Geest; de Heilige Geest is niet de Vader of de Zoon; maar de Vader is alleen de Vader, de Zoon is alleen de Zoon, de Heilige Geest is alleen de Heilige Geest. Alleen de Vader bracht de Zoon voort uit zijn substantie, alleen de Zoon is voortgekomen uit alleen de Vader, alleen de Heilige Geest komt tegelijk voort uit de Vader en de Zoon. Deze drie personen zijn één God, en niet drie goden: omdat er één substantie van de drie is, één wezen, één natuur, één godheid, één onmetelijkheid, één eeuwigheid, en alles is één, waar geen tegenstelling van de betrekking tussen beide staat. Vgl. H. Anselmus van Canterbury, De processione Spiritus Sancti. Dit grondprincipe van de trinitaire theologie werd voor het eerst geformuleerd door Anselmus van Canterbury: (F.S. Schmitt, Sancti Anselmi Cantuariensis Opera Omnia 2 (Edinburgh 1946) 18024-181 1812-4, = Kap. 2 (PL 158, 288c)

Document

Naam: CANTATE DOMINO
11e Sessie - Over de eenheid met de Kopten en Ethiopiërs
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 4 februari 1442
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam