• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De nieuwe normen, waarop de verkrijging van aflaten steunt, zullen drie maanden na de dag waarop deze constitutie in de Acta Apostolicae Sedis zal worden gepubliceerd van kracht worden.

De aflaten welke aan het gebruik van een "devotioneel voorwerp" verbonden zijn en die boven niet zijn genoemd, houden drie maanden na de dag waarop deze constitutie in de Acta Apostolicae Sedis zal worden gepubliceerd op.

De herziening waarover in norm 14 en 15 wordt gesproken moet binnen een jaar worden voorgelegd aan de Heilige Apostolische Penitentiarie: maar twee jaar na deze constitutie zullen de aflaten die niet bekrachtigd zijn alle kracht verliezen.

Wij willen, dat deze bepalingen en voorschriften nu en voor de toekomst vaststaan en van kracht zijn en zullen zijn, niettegenstaande, voor zover nodig, apostolische constituties en verordeningen die door onze voorgangers zijn uitgevaardigd en niettegenstaande alle overige voorschriften, ook die welke speciale vermelding of gedeeltelijke afschaffing verdienen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, op 1 januari, de octaafdag van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, in het jaar 1967, het vierde jaar van ons pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: INDULGENTIARUM DOCTRINA
Over de herziening van de aflatenpraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22 (1967) p. 210 e.v.,
AAS, 59 (1967) pp. 5 e.v.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam