• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Krachtens een geheim en liefdevol mysterie van Gods beschikking zijn de mensen door een bovennatuurlijke band met elkaar verbonden, waardoor de zonde van de één ook aan de overigen schade toebrengt, zoals ook de heiligheid van de één weldadig is voor de anderen. Vgl. H. Augustinus, De doop, De baptismo. 1, 28 (PL 43, 124). Zo helpen de christengelovigen elkaar om het bovennatuurlijk einddoel te bereiken. Een getuigenis van deze gemeenschap treedt aan de dag in Adam zelf, wiens zonde door voortplanting op alle mensen overgaat. Maar een groter en volmaakter begin, fundament en voorbeeld van deze bovennatuurlijke band is Christus zelf, tot gemeenschap met wie God ons heeft geroepen. Vgl. Joh. 15, 5. "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht". Vgl. 1 Kor. 12, 27. "Welnu, tezamen vormt gij het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijt gij ledematen". Vgl. 1 Kor. 1, 9.10.17 Vgl. Ef. 1, 20-23 Vgl. Ef. 4, 4 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7 Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943). "Deze mededeling van de Geest van Christus heeft tot gevolg, dat de Kerk als de volheid en de aanvulling wordt van de Verlosser; en dat Christus in alles in de Kerk in zekere zin wordt vervolledigd (vgl. Thomas, Commentaar in epistolas ad Ef. 1, 8). Hiermee raken wij de reden aan, waarom het mystieke Hoofd, dat Christus is, en de Kerk, die als een andere Christus hier op aarde zijn plaats inneemt, een nieuwe mens vormen, in wie door de voortzetting van het verlossingswerk van het kruis hemel en aarde worden verenigd: namelijk Christus, Hoofd en Lichaam, de gehele Christus" (DS 3813; AAS 35, 1943, p. 230-231) Vgl. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 2 in Ps. XC, 1: Onze Heer Jezus Christus is, als een geheel volmaakte Man, en hoofd en lichaam: wij erkennen in die Mens het hoofd, die geboren is uit de maagd Maria. Dit is het Hoofd van de Kerk. Het lichaam van dit Hoofd is de Kerk, niet die Kerk welke hier op deze plaats is, maar ook die welke hier en over heel de wereld aanwezig is; en niet die Kerk welke er in deze tijd is, maar het gehele volk van heiligen, dat tot de ene staat behoort, vanaf Abel zelf tot aan hen die tot het einde nog geboren zullen worden en in Christus zullen geloven; deze staat is het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is" (CCL 39, p. 1266; PL 37, 1159).

Document

Naam: INDULGENTIARUM DOCTRINA
Over de herziening van de aflatenpraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22 (1967) p. 210 e.v.,
AAS, 59 (1967) pp. 5 e.v.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam