• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De hierna volgende normen voeren aangepaste wijzigingen in de discipline van de aflaten in, nadat ook de meningen van de bisschoppenvergaderingen zijn ontvangen.

De bepalingen van de Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
en van de decreten van de Heilige Stoel over de aflaten blijven, voor zover ze met de nieuwe normen overeenkomen, van kracht.

Bij het gereedmaken van deze normen hebben vooral deze drie dingen voor ogen gestaan: dat er een nieuwe maat zou worden vastgesteld voor de gedeeltelijke aflaat, een passende vermindering in de volle aflaten zou worden ingevoerd en dat al wat de zogenaamde zakelijke en lokale aflaten betreft tot een eenvoudige en waardigere vorm zou worden geredigeerd en geregeld.

Wat betreft de gedeeltelijke aflaat, is met weglating van de oude bepaling van dagen en jaren een nieuwe norm of maat gezocht volgens welke de handeling zelf van de christengelovige die een met aflaat verrijkt werk volbrengt in aanmerking wordt genomen.

Omdat nu de Christengelovige door zijn handeling - buiten de verdienste om, die de voornaamste vrucht van de handeling is - bovendien vergeving van de tijdelijke straf verkrijgen kan, en wel des te meer naarmate zijn liefde groter en het werk voornamer is, leek het juist om deze kwijtschelding van de straf zelf, die de Christen door zijn handeling verkrijgt, te nemen als maat van strafkwijtschelding die het kerkelijk gezag door een gedeeltelijke aflaat daaraan vrijgevig verbindt.

Wat betreft de volle aflaat, leek het nuttig het aantal daarvan op passende wijze te verminderen, willen de Christengelovigen de volle aflaat op de juiste waarde schatten en deze in de vereiste gesteltenissen kunnen verdienen. Wat immers al te dikwijls gebeurt, daar wordt weinig op gelet; wat al te overvloedig wordt aangeboden, wordt weinig geacht; want de meeste Christengelovigen hebben een behoorlijke tijdsruimte nodig om zich goed op het verdienen van een volle aflaat voor te bereiden.

Wat betreft de zakelijke en lokale aflaten, is niet alleen hun aantal sterk verminderd, maar ook de benaming zelf is afgeschaft, zodat duidelijker vaststaat, dat de handelingen van de Christengelovigen met aflaten verrijkt worden, niet echter zaken of plaatsen, die alleen maar een aanleiding zijn om aflaten te verdienen. Feitelijk kunnen de leden van vrome verenigingen de aflaten eigen aan hun verenigingen verdienen door het vervullen van de voorgeschreven werken en is het gebruik van de onderscheidingstekenen niet vereist.

Document

Naam: INDULGENTIARUM DOCTRINA
Over de herziening van de aflatenpraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22 (1967) p. 210 e.v.,
AAS, 59 (1967) pp. 5 e.v.
Bewerkt: 9 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam