• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGE STEFANUS BELEEFT HET EVANGELIE DOOR DE ARMEN TE BEMINNEN
Heilige Stefanus, protomartelaar - 2e dag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Met het hart nog vol verwondering en overspoeld met het licht dat komt uit de grot van Bethlehem, waar we met Maria, Jozef en de herders onze Heiland hebben aanbeden, gedenken we vandaag de diaken heilige Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Zijn voorbeeld helpt ons om verder door te dringen in het mysterie van Kerstmis en getuigt van de wonderbaarlijke grootsheid van de geboorte van dat Kind, in wie de genade van God openbaar wordt, dat de mensen heil brengt. Vgl. Tit. 2, 11 Het kind dat krijt in de kribbe is inderdaad de mensgeworden Zoon van God, die ons vraagt om moedig te getuigen van zijn Evangelie, zoals de heilige Stefanus deed, die, vol van de Heilige Geest, niet aarzelde om zijn leven te geven uit liefde tot zijn Heer. Zoals zijn Meester sterft hij terwijl hij zijn vervolgers vergeeft en helpt ons te begrijpen dat de komst van Gods Zoon in de wereld aanleiding geeft tot een nieuwe beschaving, de beschaving van liefde, die zich niet overgeeft aan kwaad en geweld, en barrières tussen de mensen doorbreekt, waardoor ze broeders worden in de grote familie van de kinderen Gods.

De heilige Stefanus is ook de eerste diaken van de Kerk die, door dienaar van de armen te worden uit liefde tot Christus, geleidelijk in volledige harmonie met Hem komt en Hem navolgt tot de hoogste gave van zichzelf. Het getuigenis van de heilige Stefanus geeft, net als dat van de christelijke martelaren, onze tijdgenoten, die vaak afgeleid en gedesoriënteerd zijn, aan op wie ze moeten vertrouwen om aan het leven zin te geven. In feite is de martelaar degene die sterft met de zekerheid te weten dat God hem liefheeft en, zonder iets boven de liefde van Christus te stellen, dat hij het beste deel heeft gekozen. Zich volledig vormend naar de dood van Christus, is hij zich ervan bewust dat hij een vruchtbare kiem van  leven is en wegen van vrede en hoop in de wereld opent. Door ons vandaag de diaken heilige Stefanus als voorbeeld te stellen, geeft de Kerk ons ook aan dat het ontvangen en liefhebben van de armen een van de bevoorrechte manieren is om het Evangelie te beleven en op een geloofwaardige manier voor de mensen te getuigen van het koninkrijk van God dat komende is.

Het feest van heilige Stefanus herinnert ons ook aan de vele gelovigen die in verschillende delen van de wereld worden onderworpen aan beproevingen en lijden omwille van hun geloof. Laten we hen toevertrouwen aan zijn hemelse bescherming, laten we ons inzetten hen te steunen met gebed en onze christelijke roeping onophoudelijk te beoefenen, waarbij we altijd Jezus Christus in het middelpunt van ons leven plaatsen, die we in deze dagen beschouwen in de eenvoud en nederigheid van de kribbe. Laten we daarom de voorspraak van Maria, Moeder van de Verlosser en Koningin der martelaren, inroepen met het Angelus-gebed.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

Ik begroet liefdevol de Spaanssprekende gelovigen die aanwezig zijn bij dit Mariagebed. Laten we op dit feest van heilige Stefanus, die niet aarzelde zijn bloed te vergieten om zijn geloof en liefde te belijden voor Christus Jezus, geboren in Bethlehem, hem in ons gebed vurig smeken dat er nooit een gebrek zal zijn aan wijze, stoutmoedige en eenvoudige mannen en vrouwen in de Kerk, dat zij getuigen van het Evangelie van het heil daar waar ze zich ook bevinden, zodat met de kracht van de naastenliefde en het licht van de waarheid een steeds broederlijker, rechtvaardiger en vreedzamer samenleving kan worden opgebouwd. Een heilig en gelukkig Kerstmis aan allen. Hartelijk dank.

{...}

Document

Naam: HEILIGE STEFANUS BELEEFT HET EVANGELIE DOOR DE ARMEN TE BEMINNEN
Heilige Stefanus, protomartelaar - 2e dag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 december 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2022, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 januari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam