• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGE STEFANUS WORDT GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST
Heilige Stefanus, protomartelaar - 2e dag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Elk jaar, daags na de Geboorte van de Heer, nodigt de liturgie ons uit om het feest van de heilige Stefanus, diaken en eerste martelaar, te vieren. Het boek van de Handelingen der Apostelen stelt ons hem voor als een man vol genade en de Heilige Geest Vgl. Hand. 6, 8-10 Vgl. Hand. 7, 55 ; in hem werd de belofte van Jezus waarnaar in de evangelietekst van vandaag wordt verwezen, volledig bevestigd. Met andere woorden, de gelovigen die geroepen zijn om te getuigen in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden zullen niet in de steek gelaten en onbeschermd blijven: de Geest van God zal in hen spreken. Vgl. Mt. 10, 20 De diaken Stefanus handelde, sprak en stierf aangemoedigd door de Heilige Geest, getuigend van de liefde tot Christus tot aan het uiterste offer toe. De eerste martelaar wordt in zijn lijden beschreven als een volmaakte navolging van Christus, wiens lijden tot in de details wordt herhaald. Het leven van de heilige Stefanus is volledig gevormd door God, gelijkvormig aan Christus, wiens passie zich in hem herhaalt; op het laatste moment van de dood, op zijn knieën, herneemt hij het gebed van Jezus aan het kruis en vertrouwt hij zichzelf toe aan de Heer Vgl. Hand. 7, 59 en vergeeft zijn tegenstanders: "Heer, reken hun deze zonde niet aan" (Hand. 7, 60). Vervuld van de Heilige Geest, op het punt zijn ogen te sluiten, richt hij zijn blik op "Jezus staande aan Gods rechterhand" (Hand. 7, 55), de Heer van allen en die allen tot Zich trekt.

Op de dag van heilige Stefanus worden ook wij geroepen om onze blik te richten op de Zoon van God, die we in de vreugdevolle sfeer van Kerstmis aanschouwen in het mysterie van zijn menswording. Met het Doopsel en het Vormsel, met de kostbare gave van het geloof gevoed door de Sacramenten, vooral door de Eucharistie, heeft Jezus Christus ons met Zichzelf verbonden en wil Hij in ons, met de werking van de Heilige Geest, Zijn heilswerk voortzetten dat alles redt, waardeert, verheft en tot de vervulling ervan leidt. Zich door Christus laten aantrekken, zoals de heilige Stefanus deed, betekent het eigen leven openen voor het licht dat roept, leidt en het pad van het goede laat bewandelen, het pad van de mensheid volgens het plan van Gods liefde.

Tenslotte is de heilige Stefanus een voorbeeld voor allen die zich ten dienste willen stellen van de nieuwe evangelisatie. Hij laat zien dat de nieuwheid van de verkondiging niet in de eerste plaats zit in het gebruik van originele methoden of technieken, die zeker hun nut hebben, maar in het vervuld zijn van de Heilige Geest en geleid worden door Hem. De nieuwheid van de verkondiging ligt in de diepte van de onderdompeling in het mysterie van Christus, van de assimilatie van zijn woord en van zijn aanwezigheid in de Eucharistie, zodat Hijzelf, de levende Jezus, kan spreken en handelen in zijn gezondene. Uiteindelijk wordt de verkondiger van het Evangelie in staat om Christus op een effectieve manier naar anderen te brengen wanneer hij vanuit Christus leeft, wanneer de nieuwheid van het Evangelie zich manifesteert in zijn eigen leven. Laten we bidden tot de Maagd Maria, zodat de Kerk in dit Jaar van het Geloof de vermenigvuldiging mag zien van mannen en vrouwen die, zoals de heilige Stefanus, weten hoe ze een overtuigd en moedig getuigenis kunnen afleggen van de Heer Jezus.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

Ik richt een hartelijke groet tot de Spaanstalige pelgrims hier aanwezig en degenen die via de media deelnemen aan dit Mariagebed. Het feest van heilige Stefanus zet het vuur van Kerstmis voort en wordt een uitnodiging om het Christuskind te vragen ons geloof te vernieuwen en actiever te maken door middel van de naastenliefde. We vragen Hem ook dat het voorbeeld van trouw aan het Evangelie van deze eerste martelaar de christenen helpt hun angsten en traagheid te overwinnen, zodat ze rekenschap kunnen afleggen van hun hoop aan allen die erom vragen, met vrijmoedigheid en wijsheid. Nogmaals wens ik allen een heilig en gelukkig Kerstfeest. Hartelijk dank.

{...}

Document

Naam: HEILIGE STEFANUS WORDT GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST
Heilige Stefanus, protomartelaar - 2e dag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 december 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2022, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 januari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam