• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE SCHOONHEID VAN DE VERWELKOMING
4e Zondag van de Advent - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Op deze vierde zondag van de Advent, die kort voorafgaat aan de Geboorte van de Heer, verhaalt het Evangelie het bezoek van Maria aan haar verwante Elizabeth. Deze episode stelt geen eenvoudig gebaar van beleefdheid voor, maar erkent met grote eenvoud de ontmoeting van het Oude met het Nieuwe Testament. De twee vrouwen, beiden zwanger, belichamen in feite de verwachting en de Verwachte. De Elizabeth op leeftijd symboliseert het wachten van Israël op de Messias, terwijl de jonge Maria de verwezenlijking van zulk wachten in zich draagt, voor het heil van de hele mensheid. In de twee vrouwen ontmoeten en erkennen zich vooral de vruchten van hun schoot, Johannes en Christus. De christelijke dichter Prudentius merkt op: "Het kind in de oude baarmoeder begroet door de mond van zijn moeder, de Heer, de zoon van de Maagd." Aurelius Prudentius Clemens, Liber Apotheosis (1 jan 413). 590: PL 59, 970 De vreugde van Johannes in de schoot van Elizabeth is het teken van de vervulling van het wachten: God staat op het punt zijn volk te bezoeken. Bij de Aankondiging had de aartsengel Gabriël Maria gesproken over de zwangerschap van Elizabeth Vgl. Lc. 1, 36 als blijk van Gods macht: de onvruchtbaarheid was, ondanks de hoge leeftijd, omgezet in vruchtbaarheid.

Elizabeth erkent in de verwelkoming van Maria dat Gods belofte aan de mensheid wordt vervuld en roept uit: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?" (Lc. 1, 42-43). De uitdrukking "gezegend zijt gij onder alle vrouwen" in het Oude Testament verwijst naar Jaël (Re. 5, 24) en Judith (Judit 13, 18), twee vrouwelijke strijders die zich bezighouden met het redden van Israël. Ditmaal wordt ze gericht tot Maria, een vreedzame jonge vrouw die de Verlosser van de wereld zal voortbrengen. Zo ook de uitbarsting van vreugde van Johannes. Vgl. Lc. 1, 44 die verwijst naar de dans die koning David uitvoerde toen hij de intocht van de Ark des Verbonds in Jeruzalem begeleidde. Vgl. 1 Kron. 15, 29 De ark, die de tafelen van de Wet, het manna en de scepter van Aäron bevatte Vgl. Heb. 9, 4 , was het teken van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Degene die op het punt staat geboren te worden, Johannes, juicht van vreugde voor Maria, de Ark van het nieuwe Verbond, die Jezus, de mensgeworden Zoon van God, in haar schoot draagt.

Het tafereel van de Visitatie drukt ook de schoonheid van de verwelkoming uit: waar wederzijdse acceptatie, luisteren, en ruimte voor de ander is, daar is God en de vreugde die van Hem komt. Laten we in de Kersttijd Maria navolgen en degenen bezoeken die in moeilijkheden leven, vooral de zieken, gevangenen, ouderen en kinderen. En volgen we ook Elizabeth na die de gast verwelkomt als God zelf: zonder het te verlangen, zullen we de Heer nooit kennen; zonder Hem te verwachten, zullen we Hem niet vinden; zonder naar Hem te zoeken, zullen we Hem niet vinden. Met dezelfde vreugde als Maria die zich naar Elisabeth haast Vgl. Lc. 1, 39 , zo gaan wij ook de Heer te tegemoet die komende is. Laten we bidden dat alle mensen God mogen zoeken en ontdekken dat het God zelf is die ons het eerst komt bezoeken. Aan Maria, Ark van het Nieuwe en Eeuwige Verbond, vertrouwen we ons hart toe om het waardig te maken om het bezoek van God in het mysterie van zijn Geboorte te ontvangen.

Na het bidden van het Angelus

{...}

Ik groet van harte de Spaanssprekende gelovigen die aanwezig zijn bij dit Mariagebed. Het Evangelie van de Visitatie dat de Kerk ons deze zondag voorhoudt, toont ons de dubbele vreugde die de aankondiging van het heil met zich meebrengt. De vreugde van iemand die, zoals de Heilige Maagd, het goede nieuws van Jezus Christus aanvaardt en op weg gaat om het te verkondigen, en die van degenen die, zoals Johannes in de schoot van Elizabeth, opspringen van vreugde wanneer ze luisteren naar degene die hen de Verlosser brengt. Ik nodig allen uit de Heer te verwelkomen, die komt en de harten wil vullen met de onuitsprekelijke vreugde van de Heilige Geest. God zegene u.

{...}

Document

Naam: DE SCHOONHEID VAN DE VERWELKOMING
4e Zondag van de Advent - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 december 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 januari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam