• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GODS HEILSWERK VOORTZETTEN
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Vandaag viert de Kerk onze Heer Jezus Christus, Koning van het Universum. Dit hoogfeest bevindt zich aan het einde van het liturgische jaar en vat het mysterie samen van Jezus, "de eerstgeborene onder de doden en heerser van alle machtigen der aarde" (Openingsgebed jaar B), onze blik verruimend naar de volledige verwezenlijking van het Koninkrijk van God, wanneer God alles in allen is. Vgl. 1 Kor. 15, 28 De heilige Cyrillus van Jeruzalem bevestigt: "We verkondigen niet slechts de eerste komst van Christus, maar ook een tweede, nog schoner dan de eerste. De eerste was in feite een manifestatie van lijden, de tweede draagt de diadeem van het goddelijk koningschap; ... in de eerste werd Hij onderworpen aan de vernedering van het kruis, in de tweede wordt Hij omgeven en verheerlijkt door een hof van engelen" H. Cyrillus van Jeruzalem, Catecheses. XV, 1 Illuminandorum, De secundo Christi adventu: PG 33, 869 a De hele missie van Jezus en de inhoud van zijn boodschap bestaat erin het Koninkrijk van God aan te kondigen en te midden van de mensen ze te vestigen met tekenen en wonderen. "Maar - zoals het Tweede Vaticaans Concilie herinnert - wordt het Koninkrijk vooral zichtbaar in de persoon van Christus zelf" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 5, die het heeft gevestigd middels zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis, waardoor Hij zich openbaart als Heer en Messias en Priester voor alle eeuwigheid.

Dit Koninkrijk van Christus is toevertrouwd aan de Kerk, dat er de "kiem" en het "begin" van is en de zending heeft het te verkondigen en te verspreiden onder alle volkeren, met de kracht van de Heilige Geest. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 5 Aan het einde van de vastgestelde tijd zal de Heer het Koninkrijk aan God de Vader overdragen en aan Hem allen aanbieden die volgens het gebod van de liefde leefden.

Beste vrienden: we zijn allen geroepen om het heilswerk van God voort te zetten door ons tot het Evangelie te bekeren en ons resoluut in te zetten om de Koning te volgen die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en te getuigen van de waarheid. Vgl. Mc. 10, 45 Vgl. Joh. 18, 37 In dit perspectief nodig ik allen uit om te bidden voor de zes nieuwe kardinalen die ik gisteren heb gecreëerd, opdat de Heilige Geest hen sterkt in geloof en naastenliefde en hen vervult met zijn gaven, zodat ze hun nieuwe verantwoordelijkheid als een hernieuwde toewijding beleven aan Christus en zijn koninkrijk. Deze nieuwe leden van het Kardinalencollege vertegenwoordigen de universele dimensie van de Kerk: ze zijn herders van kerken in Libanon, India, Nigeria, Colombia, de Filipijnen en een is al lange tijd in dienst van de Heilige Stoel.

Laten we de bescherming van de Allerheiligste Maria aanroepen over elk van hen en over de gelovigen die aan hun dienstwerk zijn toevertrouwd. Moge Onze Lieve Vrouw ons allen helpen om in de huidige tijd te leven in afwachting van de wederkomst van de Heer, God krachtig vragend: "Uw Koninkrijk kome", en de werken van licht volbrengend die ons steeds dichter bij de Hemel brengen, ons ervan bewust dat, in de wederwaardigheden van de geschiedenis, God zijn Koninkrijk van liefde blijft opbouwen.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

Ik groet de Spaanstalige pelgrims hartelijk, in het bijzonder de gelovigen van de parochies van Granada, Malaga, Torremolinos en Baza, evenals de bisschoppen, priesters, religieuzen en leken uit Colombia die de aartsbisschop van Bogotá hebben vergezeld, die is toegevoegd aan het Kardinalencollege. Op voorspraak van de Maagd Maria, Moeder van de Kerk, en van de nieuwe heilige Maria Troncatti, die gisteren in Ecuador werd verheven tot de eer van de altaren, vragen we Jezus Christus, Koning van het Universum, om de nieuwe kardinaal te verlichten en te sterken met zijn genade, en moge Hij in ons allen het geloof vermeerderen en ons de volharding schenken in zijn liefde tot het einde van ons leven. God zegene u.

{...}

Document

Naam: GODS HEILSWERK VOORTZETTEN
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 november 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 17 november 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam