• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE LUISTERAARS VAN BBC 4 - THOUGHT FOR THE DAY TER GELEGENHEID VAN DE COP26

Beste BBC luisteraars, goedemorgen!

Klimaatverandering en de Covid-19 pandemie hebben onze grote kwetsbaarheid blootgelegd en talloze twijfels en zorgen opgeroepen over onze economische systemen en de manier waarop we onze samenleving organiseren.

We hebben ons gevoel van veiligheid verloren en ervaren een gevoel van machteloosheid en verlies van controle over ons leven.

We worden steeds brozer en zelfs angstiger en raken verstrikt in een opeenvolging van "crises" op het gebied van de gezondheidszorg, het milieu, de voedselvoorziening en de economie, om nog maar te zwijgen van de sociale, humanitaire en ethische crises. Al deze crises zijn diep met elkaar verbonden. Zij voorspellen ook een "perfecte storm" die de banden zou kunnen verbreken die onze samenleving bijeenhouden binnen het grotere geschenk van Gods schepping.

Elke crisis vereist visie, het vermogen om plannen te formuleren en deze snel in daden om te zetten, om de toekomst van de wereld, ons gemeenschappelijk huis, opnieuw te overdenken en om ons gemeenschappelijk doel te heroverwegen.

Deze crisissen nopen ons tot het nemen van beslissingen, radicale beslissingen die niet altijd gemakkelijk zijn. Tegelijkertijd bieden moeilijke momenten als deze ook kansen, kansen die we niet mogen laten liggen.

We kunnen deze crises het hoofd bieden door ons terug te trekken in isolationisme, protectionisme en uitbuiting. Of we kunnen er een echte kans op verandering in zien, een echt moment van bekering, en niet alleen in spirituele zin.

Alleen deze laatste benadering kan ons naar een helderder horizon leiden. Maar zij kan alleen worden nagestreefd door een hernieuwd besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld, en een effectieve solidariteit die gebaseerd is op rechtvaardigheid, een besef van onze gemeenschappelijke bestemming en een erkenning van de eenheid van onze menselijke familie in Gods plan voor de wereld.

Dit alles vormt een immense culturele uitdaging. Het betekent prioriteit geven aan het algemeen welzijn, en het vraagt om een verandering van perspectief, een nieuwe zienswijze, waarin de waardigheid van ieder mens, nu en in de toekomst, onze manier van denken en handelen zal leiden.

De belangrijkste les die we uit deze crises kunnen trekken, is dat we samen moeten bouwen, zodat er geen grenzen, barrières of politieke muren meer zijn waarachter we ons kunnen verschuilen. Zoals we allemaal weten, komen we nooit alleen uit een crisis, zonder anderen.

Enkele dagen geleden, op 4 oktober, had ik een ontmoeting met religieuze leiders en wetenschappers om een gezamenlijke oproep te ondertekenen waarin wij onszelf en onze politieke leiders opriepen om op een meer verantwoordelijke en consequente manier te handelen. Ik was onder de indruk van een uitspraak van een van de wetenschappers die op die bijeenkomst aanwezig waren. Hij zei tegen ons: "Als het zo doorgaat, zal mijn kleindochter over vijftig jaar in een onleefbare wereld moeten leven".

Dat mogen wij niet laten gebeuren!

Het is van essentieel belang dat ieder van ons zich inzet voor deze dringende koerswijziging, gesteund door ons eigen geloof en onze eigen spiritualiteit. In de gezamenlijke oproep hebben wij gesproken over de noodzaak om op verantwoorde wijze te werken aan een "cultuur van zorg" voor ons gemeenschappelijk huis, maar ook voor onszelf, en over de noodzaak om onvermoeibaar te werken aan het wegnemen van "de kiemen van conflicten: hebzucht, onverschilligheid, onwetendheid, angst, onrechtvaardigheid, onveiligheid en geweld".

De mensheid heeft nog nooit zoveel middelen tot haar beschikking gehad om dit doel te bereiken. De politieke besluitvormers die tijdens COP26 in Glasgow bijeen zullen komen, worden dringend opgeroepen om doeltreffende antwoorden te geven op de huidige ecologische crisis en op die manier concrete hoop te bieden aan toekomstige generaties. En het is de moeite waard te herhalen dat ieder van ons - wie en waar we ook zijn - zijn eigen rol kan spelen in het veranderen van onze collectieve reactie op de ongekende dreiging van klimaatverandering en de aantasting van ons gemeenschappelijk huis.

Paus Franciscus

Document

Naam: TOT DE LUISTERAARS VAN BBC 4 - THOUGHT FOR THE DAY TER GELEGENHEID VAN DE COP26
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 oktober 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: Yvan de Brouwer
Bewerkt: 2 november 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam