• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WIJSHEID VAN HET HART
25e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Apostolisch paleis van Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

Vandaag neem ik voor de gebruikelijke zondagse reflectie als uitgangspunt de passage uit de brief van Jacobus die de liturgie van de dag ons voorhoudt (Jak. 3, 16-4, 3), en ik concentreer me in het bijzonder op een uitdrukking die indruk maakt door zijn schoonheid en relevantie. Het is de beschrijving van de ware wijsheid die de apostel contrasteert met de valse. De laatste is "aards, materieel, demonisch" en wordt herkend door het feit dat ze afgunst, ruzies, wanorde en allerlei soorten kwaad oproept Vgl. Jak. 3, 16 ; daarentegen "de wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht" (Jak. 3, 17). Een lijst van zeven eigenschappen volgens Bijbels gebruik, die de volmaaktheid van de authentieke wijsheid en de positieve effecten die ze voortbrengt benadrukken.

Als de eerste en belangrijkste eigenschap, die bijna als een premisse van de andere wordt gepresenteerd, noemt Jacobus de "zuiverheid", dat wil zeggen de heiligheid, de transparante weerspiegeling, om zo te zeggen, van God in de menselijke ziel. En zoals God van wie ze afkomstig is, hoeft de wijsheid zich niet met geweld op te dringen, omdat ze de onoverwinnelijke kracht van de waarheid en de liefde bezit, die zichzelf bevestigt. Daarom is zij vredelievend, volgzaam, zelfgenoegzaam; zij is niet bevooroordeeld en neemt geen toevlucht tot leugens; ze is vergevingsgezind en edelmoedig; zij wordt herkend aan de goede vruchten die zij in overvloed voortbrengt.

Waarom niet af en toe stilstaan bij de schoonheid van deze wijsheid? Waarom putten we niet uit de zuivere bron van Gods liefde de wijsheid van het hart, die ons vrijmaakt van de droesem van de leugen en het egoïsme? Dit geldt voor allen, maar in de eerste plaats voor degenen die geroepen zijn om een promotor en 'wever' van vrede te zijn in de religieuze en burgerlijke gemeenschappen, in de maatschappelijke en politieke relaties en in de internationale betrekkingen. In onze dagen wordt, misschien deels als gevolg van bepaalde dynamieken die inherent zijn aan massale samenlevingen, vaak een gebrek aan respect voor de waarheid en het gegeven woord waargenomen, samen met een algemene neiging tot agressiviteit, haat en wraak.

"Gerechtigheid is een vrucht van de vrede", schrijft Jacobus, "en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten" (Jak. 3, 18). Maar om werken van vrede te doen, moet men mens van vrede zijn, door de school te betreden van de "wijsheid die van bovenaf neerdaalt" om haar eigenschappen aan te nemen en haar effecten voort te brengen. Als elke persoon in zijn eigen omgeving de leugens en het geweld in intenties, woorden en daden zou kunnen afwijzen en zorgvuldig gevoelens van respect, begrip en achting voor anderen zou cultiveren, zou dat misschien niet alle problemen van het dagelijks leven oplossen, maar zou hij ze het hoofd kunnen bieden met meer kalmte en efficiëntie.

Beste vrienden, opnieuw heeft de Heilige Schrift ons ertoe aangezet om na te denken over de morele aspecten van het menselijk bestaan, maar uitgaande van een realiteit die voorafgaat aan de moraliteit zelf, namelijk de ware wijsheid. Laten we vol vertrouwen God om de wijsheid van het hart vragen door de voorspraak van Degene die in haar schoot ontving en voortbracht de vleesgeworden Wijsheid, Jezus Christus, onze Heer. Maria, Zetel der Wijsheid, bid voor ons!

Ná het bidden van het Angelus

Door de vele conflictsituaties die er in de wereld bestaan, ontvangen we bijna dagelijks tragische berichten over slachtoffers, zowel onder militairen als onder burgers. Het zijn gebeurtenissen waar we nooit gewend aan kunnen raken en die diepe veroordeling oproepen, zoals ze ook verwarring oproepen in de samenlevingen die houden van het goede dat vrede en burgerlijk samenleven betekenen. Het nieuws van de zeer ernstige aanslag in Afghanistan op enkele Italiaanse soldaten heeft me deze dagen veel pijn gedaan. Ik verenig me in gebed voor het leed van de familieleden en de burgerlijke en militaire gemeenschappen, en tegelijkertijd denk ik met gelijke gedeelde gevoelens aan de andere internationale contingenten, die onlangs ook slachtoffers te betreuren hebben gehad en die streven naar het bevorderen van vrede en de ontwikkeling van de instellingen die zo noodzakelijk zijn voor het samenleven van mensen. Ik verzeker allen van mijn gedachten bij de Heer, in het bijzonder denkend aan de geliefde burgerbevolking, en ik nodig u uit om ons gebed tot God voor hen allen te verheffen. Ik wil hier ook mijn aanmoediging herhalen om de solidariteit tussen naties te bevorderen om de logica van het geweld en de dood tegen te gaan, om gerechtigheid, verzoening, vrede te bevorderen en de ontwikkeling van volkeren te ondersteunen op basis van wederzijdse liefde en begrip, zoals ik onlangs heb geschreven in mijn encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 72

Vanaf aanstaande zaterdag 26 september tot maandag 28 ga ik Deo volente een apostolische reis maken naar Tsjechië. Ik zal de hoofdstad Praag bezoeken, evenals Brno in Moravië, en Stará Boleslav, de plaats van het martelaarschap van heilige Wenceslas, de belangrijkste beschermheilige van het land. De Tsjechische Republiek ligt geografisch en historisch in het hart van Europa, en na de tragedies die het land in de vorige eeuw heeft geleden, moet het, net als het hele continent, de redenen van het geloof en de hoop herontdekken. In de voetsporen van mijn geliefde voorganger Johannes Paulus II, die dat land drie keer bezocht, zal ook ik hulde brengen aan de heldhaftige getuigen voor het Evangelie, recenter en ouder, en zal ik allen aanmoedigen om vooruitgang te boeken in de naastenliefde en de waarheid. Nu reeds dank ik allen die mij op deze reis in het gebed vergezellen, opdat de Heer de reis zegent en vruchtbaar maakt.

{…}

(In het Spaans)
Ik groet hartelijk de Spaanssprekende pelgrims die zich hebben aangesloten bij dit vertederende Mariagebed van het Angelus en in het bijzonder de groep officieren van de Academie van de Colombiaanse Nationale Politie. Ik nodig allen uit om altijd te leven als dienaren van de waarheid en van anderen, zoals Jezus deed en ons leerde. Zalige zondag!

{…}

Document

Naam: DE WIJSHEID VAN HET HART
25e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Apostolisch paleis van Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 september 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 17 september 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam