• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GODS PLANNEN OMARMEN
18e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

De liturgie van het Woord vervolgt deze zondag met de lezing van het zesde hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes (Joh. 6, 24-35). We bevinden ons in de synagoge van Kafarnaüm waar Jezus zijn bekende toespraak houdt na de vermenigvuldiging van de broden. Het volk had getracht Hem tot koning te maken maar Jezus had zich teruggetrokken, eerst naar de berg, met God, met de Vader, en daarna naar Kafarnaüm. Toen men Hem niet zag, waren zij naar Hem op zoek gegaan, was men in de boten geklommen om naar de andere oever van het meer te gaan en had men Hem eindelijk gevonden. Maar Jezus wist heel goed waarom men Hem zo enthousiast was gevolgd en Hij zegt dat ook duidelijk: "Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij (omdat uw hart onder de indruk was), maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild" (Joh. 6, 26). Jezus wil de mensen helpen verder te reiken dan de directe bevrediging van hun materiële behoeften, hoe belangrijk die ook zijn. Hij wil een bestaanshorizon openen die niet alleen die is van de dagelijkse beslommeringen van voeden, kleden en de carrière. Jezus spreekt van een voedsel dat niet vergaat, dat belangrijk is om te zoeken en te ontvangen. Hij zegt: "Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven" (Joh. 6, 27).

De menigte begrijpt het niet, ze geloven dat Jezus vraagt om de voorschriften in acht te nemen om het vervolg op dat wonder te verkrijgen, en vraagt: "Welke werken moeten wij voor God verrichten?" (Joh. 6, 28). Jezus' antwoord is duidelijk: "Dit is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die Hij gezonden heeft” (Joh. 6, 29). Het middelpunt van het bestaan, wat zin en hoop geeft aan de vaak moeilijke levensweg, is het geloof in Jezus, de ontmoeting met Christus. Ook wij vragen: "Wat moeten we doen om het eeuwige leven te bereiken?" En Jezus zegt: Gelooft in Mij. Het geloof is het fundament. Het gaat hier niet om het volgen van een idee, een project, maar om Jezus te ontmoeten als een levende Persoon, om je volledig te laten bezitten door Hem en door zijn Evangelie. Jezus nodigt ons uit om niet aan de zuiver menselijke horizon te blijven en ons open te stellen voor de horizon van God, voor de horizon van het geloof. Hij eist slechts één werk: het plan van God aanvaarden, dat wil zeggen, "geloven in Degene die Hij gezonden heeft". Vgl. Joh. 6, 29 Mozes had Israël het manna gegeven, het brood uit de hemel, waarmee God zelf zijn volk had gevoed. Jezus geeft niet iets, Hij geeft zichzelf: Hij is het "ware brood dat is nedergedaald uit de hemel", Hij is het levende Woord van de Vader; in de ontmoeting met Hem vinden we de levende God.

"Welke werken moeten wij voor God verrichten?" (Joh. 6, 28) vraagt de menigte, klaar om te handelen, zodat het wonder van het brood zich voortzet. Maar Jezus, het ware brood des levens dat onze honger naar zin stilt, kan echt niet "verdiend" worden met het werk van mensen; het komt alleen tot ons als een geschenk van Gods liefde, als een werk van God dat gevraagd en aanvaard moet worden.

Beste vrienden, in de dagen vol drukte en problemen, maar ook in die van rust en ontspanning, nodigt de Heer ons uit om niet te vergeten dat, hoewel het nodig is om ons zorgen te maken over stoffelijk brood en weer op krachten te komen, het nog fundamenteler is om dát te doen wat de relatie met Hem laat groeien, ons geloof in Hem te versterken die het "brood des levens" is, die ons verlangen naar waarheid en liefde vervult. Moge de Maagd Maria, op de dag dat we de inwijding van de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome vieren, ons steunen op onze reis van geloof.

Ná het bidden van het Angelus

{…}

Ik groet hartelijk de Spaanstalige pelgrims die deelnemen aan dit Mariagebed, in het bijzonder de groep gelovigen uit het bisdom Albacete. In het Evangelie van deze zondag stelt Jezus zich voor als het "brood des levens" dat voor altijd verzadigt. Mogen wij, wanneer wij hem ontvangen in de Eucharistie, weten hoe wij in hem kunnen blijven en met hem kunnen leven, steeds meer naderen tot zijn heiligmakende genade. Laten we deze voornemens toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw, de Maagd Maria. Hartelijk dank.

{…}

Document

Naam: GODS PLANNEN OMARMEN
18e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 augustus 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam