• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
NEGENDE STATIE
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
"Moeten wij niet ook overwegen
hoeveel Christus in zijn Kerk
zelf moet lijden?"

V/. Wij aanbidden U, Christus en loven U.
A/. Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Uit het boek van de Klaagliederen (Klaagl. 3, 27-32).

"Goed is het zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt, als de Heer het oplegt, het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. Hij biedt zijn wang, wie hem slaat, hij laat zich honen. Want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot, dat hij droefheid geeft, maar ook genadig zich weer ontfermt."

OVERWEGING

Wat kan de derde val van Jezus onder het kruis ons nog zeggen? Wij hebben al aan de val van de mens in het algemeen gedacht Zie de overweging bij de 3e statie, en aan het feit dat zovelen van Christus afvallen en tot een goddeloos secularisme vervallen. Zie de overweging bij de 7e statie Moeten wij niet ook overwegen hoeveel Christus in zijn Kerk zelf moet lijden? Hoe dikwijls wordt het heilig Sacrament van zijn tegenwoordigheid misbruikt, in wat voor leegte en slechtheid van hart treedt Hij daar dikwijls binnen! Hoe dikwijls vieren wij alleen maar ons zelf en hebben geen oog voor Hem! Hoe dikwijls wordt zijn woord verdraaid en misbruikt! Hoe weinig geloof is er in zo vele theorieën vervat, hoeveel leeg gepraat is er! Hoeveel vuil is er in de Kerk, juist ook onder degenen die Hem in het priesterschap helemaal zouden moeten toebehoren! Hoeveel hoogmoed en zelfverheerlijking! Hoe weinig achting hebben wij voor het Sacrament van de verzoening, waarin Hij op ons wacht om ons op te richten uit onze val! Dat alles is in zijn lijden aanwezig. Het verraad door de leerlingen, het onwaardig ontvangen van zijn Lichaam en Bloed, moet toch de diepste pijn van de Verlosser zijn, een pijn die Hem midden in het hart treft. Het enige dat wij hier kunnen is uit het diepst van onze ziel roepen: Kyrie, eleison - Heer, red ons Vgl. Mt. 8, 25 .

GEBED

Heer, dikwijls komt ons uw Kerk voor als een zinkende boot, die al vol water gelopen en door en door lek is. En op uw akker zien wij meer onkruid dan graan. Het besmeurde kleed en gelaat van uw Kerk shockeert ons. Maar wij zijn het toch zelf die haar besmeuren! Wij zelf verraden U steeds weer na alle grote woorden en gebaren. Ontferm U over uw Kerk: ook in haar midden valt Adam steeds weer. Wij trekken U in onze val mee naar de grond, en Satan lacht omdat Hij hoopt dat U uit deze val niet meer kunt opstaan, dat U, meegetrokken in de val van uw Kerk, als overwonnen op de grond zult blijven liggen. En toch zult U opstaan. U bent opgestaan, verrezen, en U kunt ook ons weer oprichten. Genees en heilig uw Kerk. Genees en heilig ons.

Allen:

Onze Vader
die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.


Laat mij, Moeder, bron van liefde,
voelen 't leed dat U doorgriefde,
dat ik met U medeween.

"Genees en heilig uw Kerk.
Genees en heilig ons"

Document

Naam: ALS DE GRAANKORREL NIET IN DE AARDE VALT...
Kruisweg meditaties
Soort: Paus Benedictus XVI - Gebed en Kruisweg
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 25 maart 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam