• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ACHTSTE STATIE
Jezus troost de wenende vrouwen
"Weent niet over Mij, maar weent over uzelf…"

V/. Wij aanbidden U, Christus en loven U.
A/. Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Uit het heilig Evangelie volgens Lucas (Lc. 23, 28-31).

"Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig de onvruchtbaren, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons, en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?'"

OVERWEGING

Het stemt ons tot nadenken, zo streng als Jezus tot de wenende vrouwen spreekt, die Hem toch begeleiden en om Hem weeklagen. Hoe moeten we dat verstaan? Voelen we daarin niet het verwijt tegen een louter sentimentele vroomheid, die niet tot bekering wordt en tot geleefd geloof? Het is niet genoeg met woorden en gevoelens te klagen over al het lijden van deze wereld, terwijl ons leven toch verder gaat zoals het altijd was. Daarom maakt de Heer ons opmerkzaam op het gevaar waarin wij zelf leven. Hij laat ons de ernst zien van de zonde en de ernst van het oordeel. Zijn wij niet al te zeer geneigd om, bij alle verontwaardigde woorden over het kwaad en het lijden van de onschuldigen, het mysterie van het kwaad te bagatelliseren? Laten wij van het beeld van God en van Jezus niet uiteindelijk toch alleen maar het zachte en lieve over, en hebben wij het oordeel niet in stilte geschrapt? God kan toch onze zwakheid niet zo tragisch nemen, denken wij; wij zijn immers maar mensen. Maar aan het lijden van de Zoon zien we, hoe ernstig de zonde is, hoe ze moet worden uitgeleden om overwonnen te worden. Voor de gestalte van de lijdende Heer eindigt de banalisering van het kwaad. Ook tegen ons zegt Hij: "Weent niet over Mij, maar weent over uzelf. …Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?"

GEBED

Heer, U hebt tot de wenende vrouwen van boete gesproken, van de dagen van het oordeel waarop wij voor uw aanschijn, voor het aanschijn van de Rechter der wereld zullen staan. U roept ons weg uit de bagatellisering van het kwaad, waarmee wij onszelf geruststellen om rustig verder te kunnen leven. U laat ons de ernst zien van onze verantwoordelijkheid, het gevaar dat wij bij het oordeel schuldig en zonder vrucht bevonden worden. Help ons dat wij niet alleen maar klagend en met woorden met U meelopen. Bekeer ons en geef ons nieuw leven. Laat niet toe dat wij uiteindelijk als dor hout daar staan, maar maak dat wij levende twijgen worden aan U, de wijnstok, en vrucht dragen voor het eeuwige leven Vgl. Joh. 15, 1-10 .

Allen:

Onze Vader
die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.


Liet uw Zoon om mijne zonden,
Zich uit liefde zo verwonden,
dan moog ik delen in zijn smart!

"Help ons dat wij niet alleen maar klagend en met woorden met U meelopen"

Document

Naam: ALS DE GRAANKORREL NIET IN DE AARDE VALT...
Kruisweg meditaties
Soort: Paus Benedictus XVI - Gebed en Kruisweg
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 25 maart 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam