• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD WIL HET LEVEN VOOR ONS
16e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

Het Woord van God voor deze zondag houdt ons opnieuw een fundamenteel en altijd fascinerend thema van de Bijbel voor: het herinnert ons eraan dat God de Herder van de mensheid is. Dit betekent dat God voor ons het leven wil, Hij wil ons leiden naar goede weiden, waar we ons kunnen voeden en rusten; Hij wil niet dat we verdwalen en sterven, maar dat we het doel van onze reis bereiken, namelijk de volheid van het leven. Het is wat elke vader en elke moeder voor zijn eigen kinderen wil: het goede, het geluk, de vervulling. In het Evangelie van vandaag wordt Jezus voorgesteld als Herder van de verloren schapen van het huis van Israël. Zijn blik op de mensen is als het ware een "herderlijke" blik. In het Evangelie van deze zondag wordt bijvoorbeeld gezegd dat nadat “Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten" (Mc. 6, 34). Jezus belichaamt God de Herder met zijn wijze van prediken en met zijn werken, zorgend voor de zieken en de zondaars, degenen die "verloren" zijn Vgl. Lc. 19, 10 , om hen naar een veilige plaats te leiden, naar de barmhartigheid van de Vader.

Onder de "verloren schapen" die Jezus in veiligheid bracht, bevindt zich ook een vrouw genaamd Maria, oorspronkelijk afkomstig uit het dorp Magdala, aan het meer van Galilea, en om die reden Magdalena genoemd. Vandaag staat haar liturgische gedachtenis op de kerkelijke kalender. De evangelist Lucas zegt dat Jezus zeven demonen van haar uitdreef Vgl. Lc. 8, 2 , dat wil zeggen, Hij redde haar van een totale onderwerping aan de boze. Waarin bestaat deze diepe genezing die God door Jezus bewerkstelligt? Hij bestaat uit een ware, volledige vrede, vrucht van de verzoening van de persoon in zichzelf en in al zijn relaties: met God, met de anderen, met de wereld. Inderdaad, de boze tracht altijd Gods werk te ruïneren door verdeeldheid te zaaien in het menselijk hart, tussen lichaam en ziel, tussen mens en God, in de interpersoonlijke, maatschappelijke en internationale relaties, en ook tussen de mens en de schepping. De boze zaait oorlog; God schept vrede. Bovendien, zoals de heilige Paulus bevestigt, is Christus “onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen" (Ef. 2, 14). Om dit werk van radicale verzoening te realiseren, moest Jezus, de Goede Herder, het Lam worden, "het Lam Gods ... dat de zonde van de wereld wegneemt" (Joh. 1, 29). Alleen zo kon Hij de verbazingwekkende belofte van de Psalm vervullen: "Zo zijn dan geluk en genade op mijn schreden al de dagen mijns levens. Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen" (Ps. 23, 7).

Beminde broeders en zusters: deze woorden laten ons hart trillen omdat ze ons diepste verlangen uitdrukken; ze zeggen waarvoor we zijn gemaakt: leven, eeuwig leven. Het zijn de woorden van iemand, zoals Maria Magdalena, die God in het eigen leven heeft ervaren en zijn vrede kent. Woorden die zekerder zijn dan ooit op de lippen van de Maagd Maria die al voor altijd leeft in de hemelse weiden waarheen de Herder en het Lam haar leidde. Maria, Moeder van Christus onze vrede, bid voor ons.

Ná het bidden van het Angelus

{…}

(In het Engels)

Ik ben diep geraakt door het zinloze geweld in Aurora, Denver, en het verdriet om het verlies van mensenlevens bij de scheepsramp bij Zanzibar. Ik deel in de pijn van de families en vrienden van de slachtoffers en de gewonden, vooral de kinderen. Ik verzeker u allen van mijn nabijheid in gebed, en geef mijn zegen als een onderpand van troost en kracht in de verrezen Heer.

Over een paar dagen beginnen de Olympische Spelen in Groot-Brittannië. Ik zend mijn groeten aan de organisatoren, de atleten en de toeschouwers; en ik bid dat, in de geest van de Olympische vrede, dat de goede wil die door dit internationale sportevenement wordt gegenereerd, vruchten mag afwerpen en de vrede en verzoening over de hele wereld mag bevorderen. Over allen die aanwezig zullen zijn op de Olympische Spelen in Londen, roep ik de overvloedige zegeningen van de Almachtige God af.

(In het Italiaans)

De Olympische Spelen zijn 's werelds grootste sportevenement waaraan atleten uit heel veel landen deelnemen, en als zodanig hebben zij ook een sterke symbolische waarde. Daarom beschouwt de Katholieke Kerk het met bijzondere sympathie en aandacht. Laten we bidden dat, volgens Gods wil, de Spelen in Londen een ware ervaring van broederschap onder de volkeren der aarde mogen zijn.

(In het Spaans)

Ik begroet de Spaanstalige pelgrims die aanwezig zijn bij dit Mariagebed liefdevol. In het licht van het Woord Gods dat deze zondag is verkondigd, nodig ik iedereen uit om voor de bedienaren van de Kerk te bidden, zodat zij zich, in navolging van Jezus Christus, edelmoedig zullen geven aan de kudde die hun is toevertrouwd, dat Hij voor allen een spiegel van deugden mag zijn. We vertrouwen deze prachtige intentie toe aan de Heilige Maagd Maria, en laten we haar vragen om in de harten van jonge mensen het verlangen te wekken om haar goddelijke Zoon van dichtbij en voor het leven te volgen, en zo voortdurend getuigenis geven van trouw en liefde. Hartelijk dank.

{…}

Document

Naam: GOD WIL HET LEVEN VOOR ONS
16e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 juli 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 17 juli 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam