• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HELE GESCHIEDENIS HEEFT CHRISTUS ALS MIDDELPUNT
15e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

Ik zie dat u me de vertraging hebt vergeven. Ik heb de Paus Benedictus XVI - Homilie
Train de trainers
15e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein, Frascati
(15 juli 2012)
gevierd in Frascati en we hebben er misschien wat langer over gedaan..., en daarom ben ik te laat.

Op de liturgische kalender is 15 juli de gedachtenis van heilige Bonaventura van Bagnoregio, franciscaan, kerkleraar, opvolger van heilige Franciscus van Assisi in de leiding van de Orde van de Minderbroeders. Hij schreef de eerste officiële biografie van de "Poverello" en aan het einde van zijn leven was hij ook bisschop van dit bisdom Albano. In een brief schrijft Bonaventura: "Ik belijd voor God dat de reden waarom ik het leven van de zalige Franciscus het meest heb liefgehad, is dat het lijkt op het begin en de groei van de Kerk." H. Bonaventura, Epistula de tribus quaestionibus ad magistrum innominatum. in Opere di San Bonaventura, Algemene inleiding, Rome 1990, blz. 29

Deze woorden richten ons rechtstreeks op het Evangelie van deze zondag, dat ons de eerste missionaire zending van de twaalf apostelen door Jezus voorhoudt: "Hij riep de Twaalf bij zich -schrijft heilige Marcus- en begon hen twee aan twee uit te zenden... Hij verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan" (Mc. 6, 7-9). Franciscus van Assisi beoefende dit Evangelie na zijn bekering naar de letter en werd een zeer trouwe getuige van Jezus; en op een bijzondere manier verbonden met het mysterie van het kruis, werd hij omgevormd tot "een andere Christus", zoals de heilige Bonaventura hem voorstelt. Het gehele leven van de heilige Bonaventura, evenals zijn theologie, heeft als inspirerend middelpunt Jezus Christus.

Deze centrale plaats van Christus vinden we in de tweede lezing van de Mis van vandaag Vgl. Ef. 1, 3-14 , de beroemde hymne uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, die als volgt begint: "Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen." De apostel laat vervolgens zien hoe dit project van zegening is uitgevoerd in vier passages die allemaal beginnen met dezelfde uitdrukking "in Hem", verwijzend naar Jezus Christus. "In Hem" heeft de Vader ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld; "In Hem" hebben wij de verlossing door zijn bloed; "In Hem" hebben wij ons erfdeel ontvangen opdat wij verbreiden "de lof van zijn heerlijkheid"; "In Hem" ontvangen zij die in het Evangelie geloven het zegel van de Heilige Geest. Deze hymne van Paulus bevat de visie op de geschiedenis die de heilige Bonaventura in de Kerk heeft helpen verspreiden: de gehele geschiedenis heeft als middelpunt Christus, die in elk tijdperk ook nieuwheid en vernieuwing garandeert. In Jezus heeft God alles gezegd en gegeven, maar aangezien Hij een onuitputtelijke schat is, houdt de Heilige Geest nooit op zijn mysterie te onthullen en actualiseren. Om deze reden gaat het werk van Christus en de Kerk nooit achteruit, maar gaat het altijd vooruit.

Beminde broeders en zusters: laten we de Allerheiligste Maria aanroepen die we morgen zullen vieren als de Maagd van de Karmel, om ons, net als de heilige Franciscus en de heilige Bonaventura, te helpen edelmoedig te beantwoorden aan de roep van de Heer om zijn Evangelie van verlossing met woorden en vooral met het leven te verkondigen.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

Ik groet de Spaanssprekende pelgrims, in het bijzonder de gelovigen van de parochie Santo Niño in Atocha, Mexico, evenals degenen die via de media deelnemen aan dit Mariagebed. In het Evangelie dat de liturgie ons deze zondag voorhoudt zien we dat Jezus de apostelen roept en uitzendt om bekering te prediken. Het doel van de Kerk is inderdaad de verspreiding van het Koninkrijk van Christus, om alle mensen deelgenoot te maken aan de verlossing. Daarom moedig ik alle leden van de Kerk, en in het bijzonder de leken, aan om edelmoedig en bereidwillig te reageren op de roepstem van Christus, om zich inniger met Hem te verenigen en mee te werken aan zijn heilsmissie. Gezegende zondag.

{...}

Document

Naam: DE HELE GESCHIEDENIS HEEFT CHRISTUS ALS MIDDELPUNT
15e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juli 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 juli 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam