• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Apostelen hebben het heilswoord gehoord en het aan hun opvolgers doorgegeven als een kostbare parel, veilig bewaard in de schrijn van de Kerk: zonder de Kerk loopt deze parel het gevaar verloren of stuk te gaan.

Beste jongeren, houdt van het Woord van God, en houdt ook van de Kerk die jullie leert de rijkdom ervan te gaan waarderen en je toegang geeft tot zo’n waardevolle schat. Houdt van de Kerk en volg haar, want zij heeft van haar Stichter de zending ontvangen om aan de mensen de weg van het ware geluk te wijzen.

Het is niet gemakkelijk om het authentieke geluk te herkennen en te ontmoeten in deze wereld waarin wij leven, en waarin de mens dikwijls gegijzeld wordt door gedachtestromingen die hem ertoe brengen om, terwijl hij meent vrij te zijn, zich te verliezen in de dwalingen en de illusies van misleidende ideologieën. Het is daarom dringend noodzakelijk “de vrijheid zelf te bevrijden" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 86, en de duisternis te verlichten waarin de mensheid rondtast.

Jezus heeft aangegeven hoe dat kan gebeuren: "Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken" (Joh. 8, 31-32). Het vleesgeworden Woord, het Woord van de Waarheid, maakt ons vrij en stemt onze vrijheid af op het goede.

Beste jongeren, overweeg dikwijls het woord van God en laat de heilige Geest jullie leraar zijn. Dan zul je ontdekken dat de gedachten van God niet de gedachten van de mensen zijn. Je zult ertoe gebracht worden om de ware God te beschouwen en de gebeurtenissen van de geschiedenis met zijn ogen te lezen; je zult ten volle de blijdschap smaken die geboren wordt uit de waarheid.

Op de levensweg, die niet gemakkelijk is en niet zonder hinderlagen, kun je moeilijkheden tegenkomen en ook het lijden, en soms zul je bekoord worden om met de psalmist uit te roepen: "Moe ben ik van het lijden" (Ps. 119, 107) Vert. Getijdengebed: "Ontzettend ben ik gekweld.".

Maar vergeet dan niet om daar met hem daaraan toe te voegen: "Geef mij leven, Heer, volgens uw woord" (Ps. 119, 107.109) Vert. Getijdengebed: "Bescherm mijn leven volgens uw woord.". De liefdevolle aanwezigheid van God in zijn woord, is de lamp die de duisternissen van de angst doet verdwijnen en die de weg verlicht, ook in de moeilijkste momenten.

Document

Naam: DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam