• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het thema dat ik jullie ter overweging voorstel is een vers uit Psalm 119: "Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad" (Ps. 119, 105). Onze veelgeliefde Johannes Paulus II gaf het volgende commentaar bij dat vers: "De bidder stort zich uit in lof op de Wet van God, die hij tot lamp neemt voor zijn voetstappen op de dikwijls zo duistere levensweg." H. Paus Johannes Paulus II, Audiƫntie, Over Psalm 118 (119) 145-152, Dank voor de gave van Zijn wet (14 nov 2001)

God openbaart zich in de geschiedenis, hij spreekt tot de mensen en zijn woord is scheppend. Het Hebreeuwse begrip ‘dabar’, dat gewoonlijk met ‘woord’ wordt vertaald, betekent feitelijk zowel woord als daad. God zegt wat Hij doet, en doet wat Hij zegt.

In het Oude Testament kondigt Hij aan de kinderen van Israël de komst van de Messias aan en de instelling van een nieuw verbond; in het vleesgeworden Woord vervult Hij zijn belofte.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
drukt dat duidelijk uit: "Christus, de mensgeworden Zoon van God, is het enige, volmaakte en definitieve Woord van de Vader. In Hem zegt Hij alles en er zal geen ander woord zijn dan dat" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 65.

De heilige Geest, die het uitverkoren volk geleid heeft door de schrijvers te inspireren van de Heilige Schriften, opent ook de harten van de gelovigen om te verstaan wat zij bevatten.

Die zelfde Geest is werkzaam aanwezig in de viering van de Eucharistie, wanneer de priester "in persona Christi" de woorden van de consecratie uitspreekt, en daarmee het brood en de wijn verandert in het Lichaam en Bloed van Christus, opdat zij geestelijk voedsel worden van de gelovigen.

Om vooruitgang te maken op onze aardse pelgrimstocht naar het hemels Vaderland, hebben wij allemaal nodig dat wij gevoed worden met zowel het Woord als het Brood van eeuwig Leven, die niet van elkaar zijn los te maken.

Document

Naam: DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam