• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET MOSTERDZAADJE, BEELD VAN HET KONINKRIJK GODS
11e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

De liturgie van vandaag biedt ons twee korte gelijkenissen van Jezus: dat van het zaad dat vanzelf groeit en dat van het mosterdzaad. Vgl. Mc. 4, 26-34 Met beelden uit de agrarische wereld houdt de Heer het mysterie voor van het Woord en het koninkrijk van God, en geeft Hij de redenen voor onze hoop en onze inzet aan.

In de eerste parabel wordt de aandacht gevestigd op de dynamiek van het zaaien: het zaad dat in de aarde wordt geworpen, of de boer nu slaapt of waakt, ontkiemt en groeit vanzelf. De mens zaait met het vertrouwen dat zijn werk niet vruchteloos zal blijven. Wat de boer in zijn dagelijkse werk steunt is juist zijn vertrouwen in de kracht van het zaad en in de goede aarde. Deze gelijkenis verwijst naar het mysterie van de schepping en de verlossing, van Gods vruchtbare werk in de geschiedenis. Hij is de Heer van het Koninkrijk; de mens is zijn nederige medewerker die toekijkt en zich verheugt in goddelijke scheppende handeling en geduldig wacht op de vruchten ervan. De laatste oogst doet ons denken aan Gods beslissende tussenkomst op het einde der tijden wanneer Hij zijn koninkrijk volledig zal realiseren. Nu is het de zaaitijd en de Heer zorgt voor de groei. Elke christen weet daarom heel goed dat hij alles moet doen wat in zijn macht ligt, maar dat het uiteindelijke resultaat van God afhangt: deze overtuiging steunt hem in zijn dagelijkse werk, vooral in de moeilijke situaties. Over dit onderwerp schrijft de heilige Ignatius van Loyola: "Handel alsof alles van u afhangt, wetende dat in werkelijkheid alles van God afhangt". Vgl. Pedro de Ribadeneira, Het leven van de heilige Ignatius van Loyola), Vida de san Ignacio de Loyola (1 jan 1998)

De tweede gelijkenis gebruikt ook het beeld van het zaaien. Hier is het echter een specifiek zaad, het mosterdzaad, dat als het kleinste van alle zaden wordt beschouwd. Maar ondanks zijn kleinheid is hij vol leven en wanneer hij openbreekt, wordt een scheut geboren die in staat is om de grond te breken, in het zonlicht te komen en te groeien totdat hij "groter wordt dan andere tuingewassen" Vgl. Mc. 4, 32 : zwakte is de kracht van het zaad, het openbreken is zijn kracht. Zo is het koninkrijk van God: een menselijk kleine realiteit, bestaande uit de armen van hart, door degenen die niet alleen vertrouwen op hun eigen kracht, maar op die van Gods liefde, door degenen die niet belangrijk zijn in de ogen van de wereld; en toch is het juist door hen dat de kracht van Christus doorbreekt en verandert wat schijnbaar onbeduidend is.
Het beeld van het zaad is Jezus bijzonder dierbaar, omdat het het mysterie van het koninkrijk Gods goed uitdrukt. In de twee gelijkenissen van vandaag vertegenwoordigt dat mysterie een "groei" en een "contrast": de groei die plaatsvindt dankzij de dynamiek die in het zaadje zelf aanwezig is en het contrast dat bestaat tussen de kleinheid van het zaadje en de grootsheid van wat het voortbrengt. De boodschap is duidelijk: het koninkrijk Gods, hoewel het onze medewerking vereist, is vooral een geschenk van de Heer, een genade die aan de mens en zijn werken voorafgaat. Onze geringe kracht, schijnbaar machteloos tegenover de problemen van de wereld, als ze wordt gevoegd aan die van God, vreest de obstakels niet omdat de overwinning van de Heer verzekerd is. Dat is het wonder van Gods liefde dat alle op aarde gezaaide zaad van het goede doet ontkiemen en groeien. En de ervaring van dit wonder van liefde maakt ons optimistisch ondanks de moeilijkheden, het lijden en het kwaad waarmee we worden geconfronteerd. Het zaad ontkiemt en groeit, omdat de liefde van God het laat groeien. Moge de Maagd Maria, die als "goede bodem" het zaad van het goddelijk Woord verwelkomde, dit geloof en deze hoop in ons versterken.
Ná het bidden van het Angelus
Aanstaande woensdag 20 juni wordt de Wereldvluchtelingendag gevierd, georganiseerd door de Verenigde Naties. Het is de bedoeling om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op de omstandigheden van zoveel mensen, vooral gezinnen, die gedwongen zijn hun land te ontvluchten vanwege de dreiging van gewapende conflicten en ernstige vormen van geweld. Aan deze beproefde broeders en zusters verzeker ik het gebed en de voortdurende zorg van de Heilige Stoel, terwijl ik hoop dat hun rechten altijd worden gerespecteerd en dat ze spoedig kunnen worden herenigd met hun dierbaren. Vgl. H. Paus Paulus VI, Audiëntie, Cultiveren van de geest en de praktijk van het gebed (20 aug 1969)
Vandaag zal in Ierland de slotviering plaatsvinden van het Internationaal Eucharistisch Congres, dat deze week Dublin heeft veranderd in de stad van de Eucharistie waar veel mensen in gebed zijn samengekomen bij Christus in het Altaarsacrament. In het mysterie van de Eucharistie wilde Jezus bij ons blijven zodat we met Hem en met elkaar in gemeenschap treden. We vertrouwen aan de Allerheiligste Maria de vruchten toe die gerijpt zijn in deze dagen van bezinning en gebed.
Tot slot wil ik er met vreugde aan herinneren dat vanmiddag in Nepi, het bisdom van Civita Castellana, Cecilia Eusepi, die op 18-jarige leeftijd stierf, zal worden zaliggesproken. Deze jonge vrouw, die ernaar verlangde missiezuster te worden, werd gedwongen het klooster te verlaten vanwege een ziekte die ze beleefde met een onwankelbaar geloof, wat blijk gaf van een groot offervermogen voor de redding van zielen. In de laatste dagen van haar leven, in diepe vereniging met de gekruisigde Christus, herhaalde zij: "Het is mooi zich aan Jezus te geven die zich helemaal voor ons heeft gegeven."

{…}

(In het Spaans)

Ik groet van harte de Spaanssprekende pelgrims die deelnemen aan dit Mariagebed. In het Evangelie van deze zondag heeft de Heer ons laten zien dat het Koninkrijk van God als een zaadje is dat, hoewel het in eerste instantie misschien klein lijkt, toch geroepen is om uit te groeien en zich te ontwikkelen tot een welige boom. Moge zo ook het leven van genade en van Gods liefde, gezaaid in onze ziel met het doopsel en gevoed door het luisteren naar Gods woord, de deelname aan de sacramenten en voortdurend gebed, voortdurend groeien en rijpen tot overvloedige vruchten van geloof, hoop en liefde. Heel veel dank en een gezegende zondag.

{…}

Document

Naam: HET MOSTERDZAADJE, BEELD VAN HET KONINKRIJK GODS
11e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 juni 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam