• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alleen God kan op de vraag naar het goede antwoorden, omdat Hij het Goede is. Maar God heeft reeds op deze vraag geantwoord: Hij heeft dat gedaan, doordat Hij de mens geschapen heeft en hem met wijsheid en liefde door de hem in het hart geschreven wet Vgl. Rom. 2, 15 , de 'natuurlijke wet' afgestemd heeft op zijn doel. Deze natuurlijke wet is 'niets anders dan het ons door God ingegeven licht van het verstand, waardoor wij weten, wat we moeten doen en wat vermijden. Dit licht en deze wet heeft God ons bij de schepping geschonken'. H. Thomas van Aquino, Opuscula theologica. II, nr 1129, Ed. Taurinens. (1954), 245: In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta. Prologus: Opuscula theologica Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 91, a. 2 Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1955 Hij heeft het toen in de geschiedenis van Israël in het bijzonder met de 'tien woorden' gedaan, dat wil zeggen met de geboden van de Sinaï, waardoor God het bestaan van het verbondsvolk heeft bevestigd Vgl. Ex. 24 en het ertoe geroepen heeft om 'onder alle volken zijn bijzondere eigendom', 'een heilig volk' te zijn Vgl. Ex. 19, 5-6 , dat zijn heiligheid onder alle volken mag laten stralen Vgl. Wijsh. 18, 4 Vgl. Ez. 20, 41 . Het geschenk van de tien geboden is belofte en teken van het Nieuwe Verbond, wanneer de wet weer en voorgoed in het hart van de mensen gegrift zal worden Vgl. Jer. 31, 31-34 en in plaats komt van de wet van de zonde, die dit hart had misvormd Vgl. Jer. 17, 1 . Dan wordt hem 'een nieuw hart' geschonken, want in hem zal 'een nieuwe geest', de Geest van God, wonen Vgl. Ez. 36, 24-28 . Vgl. H. Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium. Q. 64: PG 90, 723-728.

Na de betekenisvolle precisering: 'Slechts een is 'de Goede'' antwoordt Jezus daarom de jongeman: 'Wanneer je echter het leven wilt bereiken, onderhoud dan de geboden' (Mt. 19, 17). Daarmee ontstaat een nauwe samenhang tussen het eeuwige leven en het onderhouden van Gods geboden: Gods geboden wijzen de mensen de weg van het leven en leiden hen naar Hem. Uit de mond van Jezus, de nieuwe Mozes, worden aan de mensen de geboden van de Decaloog opnieuw geschonken; Hijzelf bevestigt ze definitief en stelt ze ons als weg en voorwaarde van het heil voor. Aan het gebod is een belofte verbonden: in het Oude Verbond was het voorwerp van de belofte het bezit van een land, waarin het volk een bestaan in vrijheid en gerechtigheid zou moeten kunnen hebben Vgl. Deut. 6, 20-25 ; in het Nieuwe Verbond is voorwerp van de belofte het 'Hemelrijk', zoals Jezus aan het begin van de Bergrede - de rede die de rijkste en de volledigste presentatie van de Nieuwe Wet bevat Vgl. Mt. 5-7 - in duidelijke overeenstemming met de aan Mozes door God op de Sinaï gegeven Tien Geboden, zegt. Op dezelfde werkelijkheid van het Hemelrijk heeft de uitdrukking 'eeuwig leven' betrekking, dat deelname aan het leven van God zelf is: het vindt zijn volmaakte verwerkelijking pas na de dood, maar is in het geloof nu al licht der waarheid, bron van zin voor het leven, beginnende deelneming aan een volheid in de navolging van Christus. Jezus zegt namelijk na de ontmoeting met de rijke jongeling tot de leerlingen: 'En ieder die omwille van mijn Naam huizen of broeders, zusters, vaders, moeders, kinderen of akkers verlaten heeft zal daarvoor het honderdvoudige ontvangen en het eeuwige leven winnen' (Mt. 19, 29).

Document

Naam: VERITATIS SPLENDOR
Over kerkelijke moraalleer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 augustus 1993
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam