• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANTWOORD OP HET DUBIUM OVER HET TOEDIENEN VAN HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL MET EEN INSTRUMENT

Prot. n. 249/20

Vaticaanstad, 2 juni 2020

Excellentie,


Op 9 mei ontving de Congregatie een informele mededeling van de Commissie voor de Goddelijke Eredienst van de USCCB. Bisschoppenconferentie van de verenigde Staten van Amerika  waarin het volgende dubium wordt gepresenteerd: Is het sacrament van het Vormsel geldig toegediend als de bedienaar gebruik maakt van een "instrument" om het Chrisma op het voorhoofd van de vormelingen op te leggen in plaats van dit te doen met zijn blote duim? De Congregatie heeft op 12 mei geantwoord door te verwijzen naar de gezaghebbende interpretatie van de Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis en gaf daarbij aan van mening te zijn dat het antwoord op het informele dubium bevestigend luidde. Vervolgens ontvingen wij uw brief van 18 mei, waarin u formeel het dubium aan het oordeel van dit Dicasterium voorlegde.

Om uw twijfels weg te nemen hebben wij de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten geraadpleegd, die het antwoord hebben bevestigd dat op 12 mei informeel aan de Commissie voor de Goddelijke Eredienst van de USCCB was gegeven.

Wij herhalen nu formeel dat het antwoord op het dubium luidt: Bevestigend.

Voor de geldigheid van het sacrament van het Vormsel bepaalt de wet dat het wordt toegediend door de gewone bedienaar ervan, en door een priester die daartoe bevoegd is, door de zalving met Chrisma op het voorhoofd terwijl de woorden de in de liturgische boeken voorgeschreven uitgesproken worden Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 880. § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 882

Het gebruik door de bedienaar van een instrument (handschoenen, wattenstaafje...), tast de geldigheid van het sacrament niet aan.

Met alle goede wensen en hoogachtend, verblijf ik,

In Christus,

Robert Card. Sarah
Prefect

Arthur Roche
Aartsbisschop secretaris

Document

Naam: ANTWOORD OP HET DUBIUM OVER HET TOEDIENEN VAN HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL MET EEN INSTRUMENT
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 2 juni 2020
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit het Engels: redactie
Bewerkt: 7 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam