• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS, DE GOEDE HERDER, VERDEDIGT, KENT EN BEMINT VOORAL ZIJN SCHAPEN
4e Zondag van Pasen - Roepingenzondag - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Op deze vierde zondag van Pasen, zondag van de Goede Herder genoemd, presenteert het Evangelie (Joh. 10, 11-18) ons Jezus als de ware herder die Zijn schapen verdedigt, kent en bemint.

Hij, de Goede Herder, staat in tegenstelling tot de huurling, die zich om de schapen niet bekommert, omdat ze hem niet toebehoren. Deze oefent zijn beroep gewoon uit voor het geld, maar doet geen moeite om de schapen te verdedigen: wanneer de wolf komt, neemt hij de vlucht en laat ze in de steek. Vgl. Joh. 10, 12-13 Jezus, de ware Herder, verdedigt ons daarentegen altijd, Hij redt ons uit zo veel moeilijke en gevaarlijke situaties, dank zij het licht van Zijn woord en de kracht van Zijn aanwezigheid, die wij altijd ervaren en als wij naar Hem willen luisteren, alle dagen.

Na het eerste aspect - Jezus verdedigt Zijn schapen - het tweede aspect: Hij kent Zijn schapen en de schapen kennen Hem. Vgl. Joh. 10, 14 Hoe mooi en troostvol is het te weten dat Jezus ons een voor een kent, dat wij voor Hem niet anoniem zijn, dat onze naam door Hem gekend is! Wij zijn geen massa, geen menigte voor Jezus, nee. Wij zijn unieke personen, ieder met zijn geschiedenis. Hij kent ieder met zijn geschiedenis, met zijn waarde als schepsel en als vrijgekochte door Christus. Ieder van ons kan zeggen: Jezus kent mij! Inderdaad, zo is het: Hij kent ons zoals niemand anders. Alleen Hij weet wat er in ons hart is, de bedoelingen, de meest verborgen gevoelens. Jezus kent onze kwaliteiten en gebreken en Hij is altijd bereid zorg voor ons te dragen, om de wonden van onze fouten te genezen door de overvloed van Zijn barmhartigheid. Het beeld van de Herder van het volk Gods, dat de profeten geschetst hadden, wordt in Hem ten volle gerealiseerd: Jezus draagt zorg voor Zijn schapen, Hij verzamelt ze, Hij verbindt het gewonde schaap en geneest het zieke. Dat kunnen wij lezen in het boek van de profeet Ezechiël. Vgl. Ez. 34, 11-16

Bijgevolg verdedigt en kent Jezus, de Goede Herder, Zijn schapen, en Hij bemint hen vooral. En daarom geeft Hij Zijn leven voor hen. Vgl. Joh. 10, 15 Zijn liefde voor Zijn schapen, dat wil zeggen voor ieder van ons, brengt Hem ertoe op het kruis te sterven, omdat het de wil is van de Vader dat niemand zou verloren gaan.

De liefde van Christus is niet selectief, zij omvat iedereen. Hij herinnert ons daar zelf aan in het Evangelie van vandaag, waar Hij zegt: “Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder” (Joh. 10, 16). Deze woorden getuigen van Zijn universeel verlangen: Hij is de herder van iedereen. Jezus wil dat iedereen de liefde van de Vader zou ontvangen en God ontmoeten.

En de Kerk is geroepen deze zending van Christus te verwezenlijken. Naast degenen die we vaak in onze gemeenschappen zien, zijn er de mensen, de meerderheid, die dat slechts bij bijzondere gelegenheden doen of nooit. Maar dat wil niet zeggen dat  ze Gods kinderen niet zijn: de Vader vertrouwt hen allen toe aan Jezus, de Goede Herder, die Zijn leven voor iedereen gegeven heeft.

Broeders en zusters, Jezus verdedigt ons, kent ons en bemint ons allemaal. Moge de Maagd Maria ons helpen de eersten te zijn die de Goede Herder aanvaarden en volgen, om met vreugde aan Zijn zending mee te werken.

Document

Naam: JEZUS, DE GOEDE HERDER, VERDEDIGT, KENT EN BEMINT VOORAL ZIJN SCHAPEN
4e Zondag van Pasen - Roepingenzondag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 april 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam