• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WERKELIJKE AANWEZIGHEID VAN CHRISTUS IN ZIJN WOORD EN DE EUCHARISTIE
3e Zondag van Pasen - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Vandaag, de derde zondag van Pasen, vinden we in het Evangelie volgens Lucas de verrezen Jezus die verschijnt te midden van de leerlingen Vgl. Lc. 24, 36 , die, ongelovig en doodsbang, meenden dat ze een geest zagen. Vgl. Lc. 24, 37 Romano Guardini schrijft: “De Heer is veranderd. Hij leeft niet meer zoals voorheen. Zijn bestaan ... is niet te begrijpen. Toch is het lichamelijk, het omvat ... alles wat Hij beleefde; het lot dat hij onderging, zijn passie en zijn dood. Alles is werkelijkheid. Hoewel het is veranderd, is het nog steeds een tastbare realiteit.” Romano Guardini, De Heer. Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Milaan 1949, blz. 433 Omdat de Verrijzenis de tekenen van de kruisiging niet uitwist, toont Jezus zijn handen en voeten aan de Apostelen. En om hen te overtuigen vraagt hij hen iets om te eten. Zo boden de leerlingen hem “een stuk geroosterde vis aan. Hij nam het aan en at het voor hen op” (Lc. 24, 42-43). De heilige Gregorius de Grote merkt op dat “de vis geroosterd boven het vuur niets anders betekent dan de passie van Jezus, Middelaar tussen God en mensen. In feite verwaardigde hij zich om zich te verbergen in de wateren van het menselijk ras, hij accepteerde gevangen te worden door de strik van onze dood en het was alsof hij in brand werd gestoken door de pijnen die hij opliep in de tijd van passie” H. Paus Gregorius de Grote, Homilieën over de Evangelies, In Evangelium Homiliae. XXIV, 5: CCL 141, Turnhout, 1999, blz. 201

Dankzij deze zeer realistische tekens overwinnen de leerlingen de aanvankelijke twijfel en stellen ze zich open voor de gave van het geloof; en dit geloof stelt hen in staat te begrijpen wat er over Christus geschreven is “in de wet van Mozes, in de Profeten en in de Psalmen” (Lc. 24, 44). We lezen inderdaad dat Jezus “hun geest opende om de Schrift te begrijpen en zei: Zo staat er geschreven: de Messias zal lijden, hij zal op de derde dag uit de dood opstaan en in zijn naam zal bekering worden verkondigd tot vergeving van de zonden... Gij zijt getuigen hiervan” (Lc. 24, 45-48). De Heiland verzekert ons van zijn werkelijke aanwezigheid onder ons door het Woord en de Eucharistie. Om deze reden, zoals de leerlingen van Emmaus, die Jezus herkenden toen hij het brood brak (Vgl. Lc. 24, 35 , ontmoeten ook wij de Heer tijdens de eucharistieviering. In dit verband legt heilige Thomas van Aquino uit dat “het noodzakelijk is om, in overeenstemming met het katholieke geloof, te erkennen dat Christus allen aanwezig is in dit sacrament ... omdat de godheid nooit het lichaam heeft verlaten dat hij had aangenomen” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 76, a. 1

Beste vrienden, met Pasen dient de Kerk gewoonlijk de eerste Communie toe aan de kinderen. Daarom spoor ik pastoors, ouders en catechisten aan om zich goed voor te bereiden op dit geloofsfeest, met grote ijver, maar ook met nuchterheid. “Deze dag blijft bij heel veel gelovigen in het geheugen gegrift als het eerste moment waarop … het belang werd ervaren van de persoonlijke ontmoeting met Jezus” Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 19 Moge de Moeder van God ons helpen aandachtig naar het Woord van de Heer te luisteren en waardig deel te nemen aan de tafel van het eucharistisch offer, om getuigen te worden van de nieuwe mensheid.

Ná het bidden van het Regina Caeli

Dierbare broeders en zusters,

Het doet mij genoegen eraan te herinneren dat gisteren in Mexico María Inés Teresa van het Heilig Sacrament zalig is verklaard, stichteres van de Missionarissen van de Arme Clarissen van het Heilig Sacrament. Laten we God danken voor deze voorbeeldige dochter van het Mexicaanse land, dat ik onlangs heb mogen bezoeken en dat ik altijd in mijn hart draag.

{...}

(In het Italiaans)

Ten slotte groet ik de Italiaans sprekende pelgrims, in het bijzonder de groep “Kinderen op vredesmissie” van UNITALSI, vergezeld door de burgemeester van Rome, Gianni Alemanno. Ik bedank jullie voor je vreugde.

Document

Naam: DE WERKELIJKE AANWEZIGHEID VAN CHRISTUS IN ZIJN WOORD EN DE EUCHARISTIE
3e Zondag van Pasen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 april 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam