• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE VREDE IS HET GESCHENK DAT CHRISTUS ZIJN VRIENDEN NALIET
Zondag Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Ik hernieuw aan allen mijn beste wensen voor een zalig Pasen op de zondag die het octaaf afsluit en traditioneel zondag in Albis wordt genoemd, zoals ik al zei in de homilie. Door mijn eerbiedwaardige voorganger, de Dienaar Gods Johannes Paulus II, die precies na de eerste Vespers van deze feestdag stierf, staat deze zondag ook in het teken van de goddelijke Barmhartigheid. In deze unieke plechtigheid heb ik op dit plein de Heilige Mis gevierd in het gezelschap van kardinalen, bisschoppen en priesters, van gelovigen uit Rome en van talrijke pelgrims, die zich op de vooravond van zijn tachtigste verjaardag rondom de paus wilden verzamelen. Ik hernieuw u allen, uit de grond van mijn hart, mijn oprechte dankbaarheid, die ik uitbreid tot de hele kerk, die mij omringt met haar genegenheid, als een echt gezin, vooral in deze dagen.

Deze zondag - zoals ik al zei - besluit de week of, preciezer, het "octaaf" van Pasen, dat door de liturgie als een enkele dag wordt beschouwd: "Zie, deze dag schept de Heer" (Ps. 118, 24). Het is geen chronologische, maar een geestelijke tijd die God opende in het verloop van de dagen toen Hij Christus uit de dood opwekte. De Schepper-Geest bracht, door het nieuwe en eeuwige leven in het begraven lichaam van Jezus van Nazareth te storten, het scheppingswerk tot voltooiing en gaf zo begin aan een "eerste vrucht": de eerste van een nieuwe mensheid die tegelijkertijd de eerste is van een nieuwe wereld en een nieuw tijdperk. Deze vernieuwing van de wereld kan in één zin worden samengevat: de zin die de verrezen Jezus uitsprak als een groet en vooral als een aankondiging van zijn overwinning aan de leerlingen: "Vrede zij u" (Lc. 24, 36)(Joh. 20, 19.21.26). De vrede is het geschenk dat Christus aan zijn vrienden deed Vgl. Joh. 14, 27 als een zegen voor alle mensen en alle volken. Geen vrede volgens de mentaliteit van de "wereld", als een evenwicht van krachten, maar een nieuwe realiteit, de vrucht van Gods liefde, van zijn barmhartigheid. Het is de vrede die Jezus Christus heeft verworven voor de prijs van zijn bloed en die hij meedeelt aan degenen die op hem vertrouwen. "Jezus, ik vertrouw op U": in deze woorden wordt het geloof van de christen samengevat, dat is geloof in de almacht van Gods barmhartige liefde.

Beste broeders en zusters, ik dank u nogmaals voor uw geestelijke nabijheid bij gelegenheid van mijn verjaardag en de verjaardag van mijn verkiezing tot opvolger van Petrus, en ik vertrouw u allen toe aan Maria, Moeder van barmhartigheid, Moeder van Jezus, die de menswording is van de goddelijke barmhartigheid. Laten we met haar hulp ons door de Geest laten vernieuwen, meewerken aan het vredeswerk dat God in de wereld voltrekt en dat geen geluid maakt, maar dat handelt in de ontelbare gebaren van naastenliefde van al zijn kinderen.

Ná het bidden van het Regina Caeli

{...}

Ik groet met genegenheid de Spaanstalige pelgrims. In het bijzonder de leerlingen van de school Fuensalida, Toledo. Laten we op deze zondag die gewijd is aan de goddelijke Barmhartigheid ons wenden tot de Maagd Maria, Moeder van barmhartige liefde, zodat we in de verrezen Christus de bron van nieuw leven mogen vinden. Tegelijkertijd maak ik van deze gelegenheid gebruik om u hartelijk te bedanken voor uw felicitaties en uw gebeden voor mijn verjaardag. Moge God u zegenen!

{...}

Document

Naam: DE VREDE IS HET GESCHENK DAT CHRISTUS ZIJN VRIENDEN NALIET
Zondag Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 april 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam