• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ouderen onder u herinneren wij gaarne aan professoren, die als een Louis Billot, - om maar een te noemen -, met zielegrootheid en scherpe geest hun leerlingen hebben aangezet tot liefde voor de studie en tot een hoge waardering en liefde voor het priesterschap. Zulke professoren wensen wij de studenten toe en degenen, die heden bij u studeren sporen wij aldus aan:
Uit uw universiteit zijn in de loop der eeuwen tal van mannen voortgekomen, die haar naam in hoge eer hebben gehouden. Velen zelfs zijn, onder het getal van de heiligen en zaligen opgenomen als heldhaftige martelaren, of als bisschoppen en priesters, die hebben uitgeschitterd door de prediking van het Evangelie, de zielzorg, de gewijde wetenschap vooral, de opvoeding van de jeugd, het leraarsambt, de verdediging van het kerkelijk recht, door werk en woord, door de pen en actieve arbeid, zowel in de landen, waar van oudsher het katholiek geloof bloeit, als in de streken, waar pas later het Evangelie is verkondigd.
Zij allen brandden van een drievoudig vuur, dat hun harten had ontstoken: ijver voor het heil van de zielen, ijver voor de beoefening van studie en ingespannen arbeid, en ten slotte intense ijver voor gebed en zelfverloochening. Omdat zij als door een hemels vuur waren ontvlamd, hebben zij zo edelmoedig en vruchtbaar gewerkt. Zo moet ook gij nu, bevoorrechte en beminde studenten, door ijver voor de studie bezield zijn om in uw tegenwoordige voorbereidingstijd krachten op te doen, waarmee gij straks grote dingen voor. Christus en Zijn Kerk tot stand kunt brengen.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam