• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
a. Uitbreiding van dit studievak
Het is ons een grote vreugde, dat de studie van de kerkelijke geschiedenis in uw atheneum nog meer is uitgebreid en een eigen faculteit is geworden, waartoe alles behoort wat de missiologische faculteit doet voor de studie van de missiegeschiedenis en voor het bevorderen van de missieactie, door uitstekende werken op het gebied van etnologie, sinologie, islamologie.
b. Noodzakelijkheid en vrucht van het kritisch onderzoek
Bij de behandeling van de kerkgeschiedenis is het één van uw voornaamste doeleinden, dat de leerlingen van dit vak de methode van kritisch onderzoek leren zowel wat de regels als wat het gebruik er van betreft. Het is niet te verwonderen, zelfs te prijzen, dat men zich hierop toelegt, des te meer nu andersdenkenden hierin een prachtig voorbeeld geven. Met hoeveel ijver en succes hebben niet-katholieke historische instituten en geleerden, vooral sinds de Vaticaanse geheime archieven toegankelijk zijn, lang verborgen geschriften en documenten opgespoord; die getuigen van het werk en de instellingen van de Kerk uit een ver verleden, en hebben zij hieruit talloze wetenswaardige gegevens opgediept, verzameld en uitgegeven.
Met hoeveel vrucht hebben ook katholieke instituten en geleerden zich aan dit soort onderzoekingen gewijd naar het schitterend voorbeeld van de geleerde Benedictijnen van St. Maurus, of van de Bollandisten, die de eer en roem van de sociëteit van Jezus uitmaken.
Wij wensen daarom onze Gregoriaanse universiteit geluk, omdat zij diezelfde uitstekende methode volgt en reeds gedurende twintig jaren haar leerlingen in dit wetenschappelijk werk oefent door hen meermalen te verwijzen naar de apostolische bibliotheek en het Vaticaans archief.
c. De juiste waardering van de historische feiten
Wij hebben in deze de overtuiging, dat niets meer dan de studie van de kerkgeschiedenis vermogen en aanleg voedt, verscherpt en rijpt om in de geest van de Kerk te denken, mits men zich daarbij houdt aan een noodzakelijke gematigdheid en voorzichtigheid. Men moet niet te uitsluitend en overdreven zijn aandacht geven aan een of ander bepaald feit of misbruik, maar de afzonderlijke gegevens moeten met het geheel, de negatieve met de „positieve" worden vergeleken en de grote en blijvende feiten moeten als groot en blijvend worden gezien, de kleinere echter en voorbijgaande moeten insgelijks zo worden beschouwd. Dit vooral moet men goed voor ogen houden, - wat trouwens de eerbied voor de waarheid volstrekt eist -, dat de Kerk ondanks de menselijke gebreken, die haar aankleven, toch altijd de Kerk van Christus is; dat zij de ware Kerk is en in het bewaren en overleveren van de geloofsschat, d.i. van de waarheid en hemelse genade, niet kan falen en heilig is; dat zij ten slotte is de "Kerk Gods, die Hij zich door Zijn bloed heeft verworven" (Hand. 20, 28). Is God altijd groot en wonderbaar in Zijn werken, toch komt dit bijzonder uit, waar Zijn hoogste liefde uitstraalt en waar overvloedige verlossing voor ons wordt bewerkt, nl, in de katholieke Kerk. Gaat dus voort op de ingeslagen weg, terwijl gij het woord van de apostel Paulus tot het uwe maakt: "Glorie aan God in de Kerk en in Christus Jezus." (Ef. 3, 21).

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam