• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
a. Het instituut voor sociale wetenschappen
Doch laat ons nu overgaan tot de andere wetenschappen, die aan de Gregoriaanse universiteit worden onderwezen. Dan beginnen wij met die, welke hier het laatst is ingevoerd, nl. door het instituut van sociale wetenschappen, dat onlangs aan de filosofische faculteit werd toegevoegd. Gij weet zeer goed, beminde zonen, hoeveel gewicht de Kerk hecht aan de bestudering van de sociale kwestie en haar juiste oplossing, als men deze mag verwachten; wij durven zelfs zeggen, dat de apostolische Stoel in de laatste tijd haast voor niets anders zo grote zorg heeft gehad als voor de oplossing van deze vraagstukken. Daarom prijzen wij met vaderlijke liefde dat instituut, door u opgericht met het doel, priesters en priesterstudenten, - ofschoon niet uitsluitend -, op bijzondere wijze in de sociale wetenschappen te vormen. En inderdaad, als wij het studieprogram van dit instituut zien, kunnen wij ons slechts van harte verheugen en u de verdiende lof schenken zowel om de durf, waarmee gij dit werk zijt begonnen, als om de rijke kennis, die de studenten opdoen.
b. De sociale leer van de Kerk en de toepassing er van
Dit instituut heeft zich tot taak gesteld, de sociale leer van de Kerk te onderwijzen, waarvan de voornaamste punten zijn vervat in de documenten van de apostolische Stoel, nl. in de encyclieken, toespraken en pauselijke brieven. Wat deze leer betreft, er zijn verschillende scholen ontstaan van sociologie, die deze pauselijke stukken hebben verklaard, ontwikkeld en hun inhoud tot een systeem hebben samengevoegd. Wij menen dat dit met recht en reden is gebeurd. Maar het was onvermijdelijk, dat deze scholen in de toepassing van de beginselen en in het maken van gevolgtrekkingen verschillende wegen gingen en daardoor niet zelden sterk van elkander afweken. Daarom moet ook hier worden voorkomen, waarop wij straks omtrent de geloofsleer en de theologische scholen hebben gewezen, dat de ware en zuivere leer van de Kerk over de sociale kwestie wordt verward met de verschillende meningen, die aan iedere school eigen zijn; deze twee terreinen moet men altijd scherp onderscheiden.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam