• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij prijzen de scholastieke methode, die bij u in gebruik is. Het is ons genoeg bekend, dat deze elders niet zelden wordt verwaarloosd en geminacht. Om terug te komen van dit verzuim en deze geringschatting zou men er aan moeten denken, dat de pausen de scholastieke methode dikwijls hebben aanbevolen en er zelfs toe hebben aangespoord, haar in de filosofische en theologische scholen altijd in ere te houden
Wat de scholastieke methode beoogt, was en is nog altijd het zekere en vaste doel van filosofie en theologie; zij beoogt nl., dat de menselijke rede de door God geopenbaarde waarheden en de daarmee verband houdende filosofische beginselen bestudeert door de begrippen, die zij bevatten, te verklaren en de zekerheid er van met gefundeerde argumenten aan te tonen. Zij wil ook de moeilijkheden, die er tegen worden gemaakt, oplossen en alle waarheden, zowel natuurlijke en metafysische als de door God geopenbaarde met elkaar in volledige overeenstemming brengen. Men moet niet denken, dat de geloofsgeheimen en hun wijsgerige grondslagen voor iedereen zó duidelijk zijn, dat ons verstand ze zich gemakkelijk en als van zelf kan eigen maken, en dat het niet nodig is om ze langdurig en met een juiste methode van redenering en beschouwing te bestuderen.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam