• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij menen ons niet te vergissen, als wij zeggen, dat in de laatste tientallen jaren volmaakt en ten volle het plan is verwezenlijkt, dat Ignatius koesterde, toen hij de stichting ondernam van het collegium Romanum. Wat nl. deze grote heilige verlangde en idealistisch nastreefde, was: hier in Rome, burcht en bolwerk van heel de Kerk, uit alle werelddelen jonge mannen samen te brengen, die zich hier de rijke kennis en soliede deugden zouden eigen maken, waarmee zij eens als priester van Christus en verkondiger van het Evangelie naar hun land konden terugkeren.
Wat ten tijde van Ignatius en nog lang na zijn dood door de moeilijk te overbruggen afstanden en andere belemmerende factoren niet mocht geschieden, is nu, Goddank, gelukkige werkelijkheid. Uit 58 landen en staten en uit alle 5 werelddelen zijn nu in de H. Stad jonge mannen bijeen, die als toekomstige priesters met volle teugen drinken uit de zuivere bron van wetenschap en zich heel het systeem eigen maken van de natuurlijke beginselen en van de natuurwet, de schatten van de door God geopenbaarde waarheid en de rijkdom van het katholieke geloof. Zij doen hier een grondige kennis op van de Kerk van Christus, hoe zij is ingericht, hoe zij leeft en groeit en wat haar ontwikkeling in de weg kan staan en schaden. Zij leren de geschiedenis en het recht van de Kerk, en de manier, waarop het rijk van Christus zich in het verleden over de wereld heeft verbreid en door het missiewerk nog verbreid moet worden. Zij krijgen eindelijk de opleiding tot sterke en onverschrokken dienaren Gods, die daarin bestaat, dat zij meeleven met de Kerk en zich tot hun dood toe wijden aan de zaal, van Christus.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam